Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
StortingetHoieFreiberg utsnitt1

CF og årsakskorrigerende medisiner i Stortingets spørretime


behandling, interessepolitikk, medikamentnytt
11.06.2020
Sharon Gibsztein

Helseminister Bent Høie måtte i mai svare på spørsmål fra Frps Kjell-Børge Freiberg om Vertex og innovative innkjøpsavtaler for avanserte nye medisiner. Vertex produserer årsakskorrigerende medisiner for cystisk fibrose. Foto: stortinget.no og Borgas Foto.

 

I Stortingets spørretime 28. mai spurte Kjell-Børge Freiberg om helseministeren kjente til om det er iverksatt prøveprosjekter for innovative innkjøpsavtaler, og om Sykehusinnkjøp er innstilt på å benytte slike muligheter.

Bakgrunnen for spørsmålet er at helsenæringsmeldingen 2019 ga helseforetakene marsjordre til å etablere prøveprosjekter for innovative anskaffelser av legemidler, sa Freiberg i sitt spørsmål, og orienterte også mer om bakgrunnen for spørsmålet (utdrag):

"Stortinget gjennomførte en åpen høring i saken (om helsenæringen) den 11. juni 2019. På denne høringen deltok blant annet Vertex Pharmaceuticals, et selskap som har spesialisert seg på avanserte behandlinger for pasienter med den medfødte genetiske sykdommen cystisk fibrose (CF). Vertex la i sitt høringsinnspill særlig vekt på viktigheten av at det legges til rette for nye og innovative måter å anskaffe legemidler på. I den forbindelse ble det blant annet vist til gode erfaringer med denne typen avtaler i Danmark, Nederland og Irland.
I innstillingen i Helsenæringsmeldingen stilte en samlet komite seg bak kravet om at de regionale helseforetakene bør etablere prøveprosjekter for ulike modeller for innovative innkjøp av legemidler og annet medisinsk utstyr. Signalene fra selskaper i industrien som har vært i dialog med Sykehusinnkjøp om slike nye og innovative anskaffelsesmodeller er imidlertid at det har skjedd lite på dette området."

 

Høies svar

I sitt svar sier helseminister Høie at departementet ønsker innovative innkjøpsavtaler, men at Sykehusinnkjøp foreløpig ikke rapporterer direkte på hvor mange innovative innkjøpsløsninger de har fått til. Men at målet er å øke andelen slike avtaler.

Helseministeren sier også at Sykehusinnkjøp har utarbeidet en egen legemiddelstrategi hvor hovedmålet er mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler. Deretter peker Høie på at økonomi er en av flere viktige faktorer i legemiddelstrategien.

Han understreker så at også innovative legemidler og innovative anskaffelser må tilfredsstille kravene til prioritering som Stortinget har stilt seg bak. Departementet vil i den kommende evalueringen av Nye metoder bl.a. se på hvordan systemet er rustet organisatorisk og faglig for medisinsk-teknologisk utvikling fremover, avslutter Høie i sitt svar til Frps Kjell-Børge Freiberg.

 

Denne artikkelen er utdrag av spørsmål og svar, les hele spørsmålet og svaret på Stortingets nettside.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen