Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
684.jpg

CF-simuleringskurs på Ullevål07.12.2011
Sharon Gibsztein

I løpet av november har lungesengeposten på Ullevål fått teste sine kunnskaper om CF-relaterte akutthendelser som lungeblødninger, pneumothoraks og akutt infeksjonsforverring. Som "pasienter" har man brukt avanserte simuleringsdukker (bildet).


Kurset har vært obligatorisk for alle sykepleiere og hjelpepleiere som jobber ved lungeposten. Bakvakts lungeoverleger og konstituerte overleger, samt fysioterapeuter som jobber ved lungeposten ble også invitert, og i alt har 70-80 personer, hvorav 10 leger, fått lære og simulere hvordan de skal håndtere ulike CF-relaterte akutthendelser. Kurset er blitt holdt på Simuleringssenteret på Ous Ullevål.Hva har de lært?
Kursdeltagerne har fått teori og praksis om lungeblødninger, respirasjonssvikt, pneumothoraks, veneport og gastrointestinale komplikasjoner; tarm, pankreas og lever. Deltagerne fikk også en innføring i fysioterapi ved respirasjonssvikt. Da cfnorge.no var på besøk, sto blant annet pneumothoraks på plakaten.Omfattende kurs
Kurset har vært firedelt, og har bestått av en teoridel, en praktisk del og to observasjondeler. I den teoretiske delen har overlegene Pål Finstad og Bjørn Skrede, og spesialsykepleier Jorunn Homme, alle erfarne CF-fagfolk tilsatt ved NSCF gitt kursdeltagerne en innføring i det spesielle med CF i forhold til de akutthendelsene det skulle øves på. Den erfarne CF-fysioterapeuten Tonje Klætte har gitt en innføring i fysioterapi ved respirasjonssvikt og andre alvorlige CF-tilstander. Helge Opdahl, overlege ved akutt medisinsk avdeling har gitt en innføring i ernæring ved alvorlig underernæring.Pasienten - en simuleringsdukke
Hovedpoenget med kurset er å teste tilegnet kunnskap i en mest mulig realistisk situasjon. Kursdeltagerne blir derfor satt i en simulert akuttsituasjon der de må diagnostisere og behandle en CF-pasient med et akuttproblem.

"CF-pasienten" er en avansert simuleringsdukke, som for anledningen het "Kai". "Kai" kan snakke, svare på spørsmål, han har dynamiske hjerte- og lungelyder og kroppstemperatur, han hoster, kan svette og avgi andre kroppsvæsker.

Simuleringsdukken styres "live" av en operatør som sitter bak et enveisvindu (se bilde) i et tilsluttende kontrollrom. På bildet ser vi gjennom enveisvinduet fra kontrollrommet overlege Frøydis Stornes, sykepleier Jenny Farsund og fysioterapeut Elizabeth Eskeland "undersøke" "Kai" for å finne ut hva som feiler ham.

Operatøren gir dukken stemme, og styrer symptomer og de vitale kroppsfunksjonene via datamaskin og høytaler. Simuleringsdukken gjør det mulig å ”lage” det helseproblemet eller den type pasient man måtte ønske. For eksempel gjorde operatøren en solid innsats for å gjenskape klassisk surklete CF-hoste, noe som nok ikke er så lett når man ikke har CF selv. 

Se større bilde her - NB, stor fil.
Observasjon og tilbakemelding
De som behandler dukken, skal ut fra dialog, målinger og symptomer finne ut hva som feiler pasienten, og vite om de bør tilkalle lege og hvilken behandling de skal starte. Alt som gjøres, tas opp med lyd og bilde, og en annen gruppe følger via storskjerm i et annet rom med på hvordan situasjonen utvikler seg. Etter gjennomført dyst får deltagerne se seg selv og en evaluering av hva de har gjort bra og hva som skulle vært gjort annerledes.


 - Vi er glade for at det simuleres på CF
Samtlige deltagere cfnorge.no snakket med i etterkant av kurset, fortalte at det var svært lærerikt og spennende. Noen syntes at det var litt skummelt å vite at de ble filmet. Simuleringskurs som dette holdes bare hvert halvår, og det er derfor en aktiv prioritering når man velger å gjøre simulering på CF.

Overlege ved NSCF Pål L Finstad forteller cfnorge.no at NSCF er svært fornøyd med at simuleringsansvarlig Ellen Carine Kronhaug har valgt CF som simuleringstema, og mener det er meget viktig at lungeposten kan mest mulig om CF. Fysioterapeut Tonje Klætte forteller at deltagerne var interesserte og aktive og stilte gode spørsmål.

Kurset er et samarbeid mellom Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) og simulerings- og kursansvarlig Ellen Carine Kronhaug ved lungeposten på lungemedisinsk sengepost, Ullevål, Ous.

Simuleringsansvarlig Kronhaug er veldig opptatt av at simuleringskurs er et viktig hjelpemiddel i å gi og teste kunnskap; - Jeg brenner for dette, avslutter hun.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen