Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
683.jpg

Dansk doktorgrad om unge med CF


Å leve med CF, Ung med CF
06.12.2011
Sharon Gibsztein

Jo mer omfattende behandlingsbyrde en ungdom med CF har, jo vanskeligere er det å få gjennomført behandlingen. Dette er ett av flere funn i en ny dansk doktorgradsavhandling om å gå fra barn til voksen med cystisk fibrose av forskningssykepleieren Vibeke Bregnballe.Bregnballe har intervjuet 88 unge dansker med CF i alderen 14 til 25 år samt deres 161 foreldre. Her er de mest sentrale funnene:

 - Mer enn halvparten av unge med cystisk fibrose har problemer med å gejnnomføre sin behandling på grunn av mangel på tid, glemsomhet eller motvilje mot å ta medisin når de er sammen med andre

 - Jo mer omfattende behandlingsbyrde en ungdom med CF har, jo vanskeligere er det å få gjennomført behandlingen.

 - De unge og deres foreldre ønsker mer støtte og hjelp fra helsevesenet/CF-senteret til å klare å gjennomføre behandlingen.

 - De unge gav uttrykk for at deres foreldre trengte råd og veiledning om hvordan de best skulle hjelpe en unge person med CF i overgangen mellom barn og voksen.

 - De unge mente at de de voksne trengte veiledning i om hvordan de skal overlate behandlingsansvaret til den unge.

 - Helsevesenet må tilpasse behandlingen til den unge

 - Helsevesenet må hjelpe den unge med å gjennomføre behandlingen

 - Helsevesenet må hjelpe foreldrene til gradvis å overlate ansvaret til den unge

Les mer på www.cystiskfibrose.dk

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen