Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
bakterie gronn tegning2

Cystic Fibrosis Foundation gir 100 millioner dollar til infeksjonsforskning


behandling, leve med cf
14.03.2019
Sharon Gibsztein

Finansieringen skal bidra til forbedret gjenkjenning, diagnostisering, forebygging og behandling av infeksjoner ved cystisk fibrose.

 

Denne artikkelen er basert på en artikkel fra cff.org og oversatt og tilrettelagt for norske forhold av cfnorge.no 

De neste fem årene skal Cystic Fibrosis Foundation intensivere arbeidet og satse minst 100 millioner amerikanske dollar, omtrent 840 millioner kroner, på å løse de kroniske og vanskelige infeksjonene som er typisk ved cystisk fibrose. 

Ved å forsøke å forbedre gjenkjenning, diagnostisering, forebygging og behandling, er målsetningen med den helhetlige forskningsinnsatsen å redusere de negative konsekvensene av infeksjoner.

CFF melder at infeksjon er en sentral årsak til tap av lungefunksjon blant pasienter med CF, og derfor er hyppig og langvarig bruk av antiinfeksjonsmidler ofte nødvendig for å håndtere sykdommen. 

Selv med de nye CFTR-medisinene i bruk, regner man med at omtrent halvparten av CF-befolkningen fortsatt vil ha behov for forbedret anti-infeksjonsbehandlinger de kommende 20 årene. Derfor er omfattende forskning og medisinutvikling nødvendig.

 

Utbredt problem, stor sykdomsbelastning

Infeksjoner fører til betydelig medisinsk og psykisk belastning for mennesker med cystisk fibrose, og fører til stor bekymring hos både pasienter og helsefagfolk. Mennesker med CF som har kroniske lungeinfeksjoner har større risiko for økt lungesykdom og død. Mange får også alvorlige bivirkninger som følge av langvarig bruk av antibiotika, for eksempel hørselstap. I tillegg har de også økt risiko for å utvikle antibiotikaresistente infeksjoner.

De aller fleste mennesker med CF opplever komplikasjoner fra mikroorganismer (som bakterier, virus og sopp). I tillegg til Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa, 44,6 prosent prevalens*), kan utfordrende andre bakterier omfatte Achromobacter (5,8 prosent prevalens*), Burkholderia cepacia (B. cepacia, 2,4 prosent prevalens*), og methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA, 25 prosent prevalens*). Infeksjoner med nontuberkuløse mycobacteria (NTM) blir stadig mer vanlig hos mennesker med CF. Denne type infeksjoner kan føre til rask nedgang i lungefunksjon.

*Dette er amerikanske tall.

 

Norske forhold

Cfnorge.no har ikke tilsvarende infeksjonstall for norske forhold, men vi vet litt om forekomsten av Pseudomonas aeruginosa i den norske CF-befolkningen. Av årsrapporten for det norske CF-registeret 2016, side 9, kan vi se at forekomsten av Pseudomonas aeruginosa er lavere her i Norge: «Tabell 4 viser at det er komplette data om PA infeksjon på barna i registeret, og at kun 6 av 80 barn (7,5 %) har kronisk infeksjon. For voksne er det 32 % registrert med kronisk infeksjon, men her mangler vi data på 16 %, så informasjonen må tolkes med varsomhet.»

Uansett har vi også her til lands problemer mer økende forekomst av multiresistente infeksjoner hos mennesker med cystisk fibrose, og økende forekomst av enkelte mikroorganismer.

 

Langsiktig tilnærming

CFFs initiativ for infeksjonsforskning legger opp til en bred tilnærming for å fremme forskning på CF-relaterte mikroorganismer:

  • Identifisere nye måter å oppdage mikroorganismer og diagnostisere infeksjoner på
  • Øke forståelsen av CF mikroorganismer og hvordan man får dem
  • Støtte utvikling av sikre og effektive behandlinger, inkludert antibiotika, antivirale midler og antifungale (antisopp) midler
  • Optimalisering av nåværende behandlinger for å forbedre resultatene og minimere behandlingsbyrden
  • Evaluering av effekten av langvarig eller hyppig, intermittent antimikrobiell bruk
  • Forstå hvordan infeksjoner påvirkes av sykdomsmodifiserende behandlinger (CFTR-medisinene)

CFF kunngjorde nysatsningen i fjor høst på North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) i Denver. Med dette nye initiativet mer enn dobler CFF det de har brukt på dette området de siste fem årene.

I 2017 ga fondet 17,3 millioner dollar i finansiering til mer enn 120 forskjellige prosjekter, inkludert mer enn 10 forsknings- og utviklingsprogrammer i samarbeid med industrien.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen