Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Oksygenkran

Dagbok ved respiratorbehandling


behandling, transplantasjon, fag og forskning
24.03.2014

I noen tilfeller kan mennesker med CF måtte legges i respirator. Ved at personalet fører en dagbok over respiratortiden, blir det lettere for pasienten å bearbeide respiratortiden i etterkant.

 

Det er vanlig at pasienter i respirator gis ulike smertedempende og sovemedisiner som kan endre måten man oppfatter omgivelsene på og gi hørsels- og synshallusinasjoner. Disse hallusinasjonene kan gi pasienten problemer i ettertid, fordi man ikke helt forstår hva som skjedde og hva som er virkelighet og hva som er en hallusinasjon. Dette kan gi psykiske ubehag og mén.

 

Hvorfor respirator?

Mennesker med CF kan oppleve å komme i respirator ved svært alvorlig lungesykdom, og også i etterkant av en lungetransplantasjon. Respirator i etterkant av en lungetransplantasjon kan være aktuelt for eksempel hvis de nye lungene trenger litt starthjelp til å fungere. Respiratorbehanlding kombineres gjerne med kunstig koma, der en bruker medikamenter til å gi pasienten en kunstig søvntilstand. Dette gjøres for at kroppen skal få hvile i en krevende infeksjonssituasjon. Respiratorbehandling hvor pasienten er våken brukes også.

 

Intensivdagbok

I Diakonhjemmet sykehus sitt magasin Dialog forteller de hvordan de jobber for å hjelpe respiratorpasienter til å få en lettere overgang fra alvorlig syk til frisk/normal hverdag.

På Diakonhjemmets sykehus (Oslo) fører intensivsykepleierne dagbok over hva som har skjedd i respiratortiden, samt pasientenes reaksjon på sykdommen, behandlingen og pleien. Dette gjør de for å forebygge post traumatisk stress syndrom hos respiratorpasienten. De legger også ved bilder fra tiden i respirator. Dette gjør det lettere for pasienten å forstå skremmende drømmer og å bearbeide og forstå vanskelige opplevelser og reaksjoner som kan komme etter respiratortiden.

 

Ettersamtale

Når pasientene er friske nok, får de tilbud om at intensivsykepleieren går gjennom dagboken sammen med pasienten. Noen er klare for en slik samtale relativt raskt, andre foretrekker å vente litt. Uansett får de etter 3 måneder tilbud om en ettersamtale med samme sykepleier, og intensivdagboken er igjen sentral.

Denne formen for gjennomgang gjør det lettere for pasienten å få en god overgang fra alvorlig syk til frisk/normalt liv.

 

Intensivdagbok på Oslo universitetssykehus

Også Oslo universitetssykehus, Ullevål,  Intensivavdeling II benytter seg av intensivdagbok for noen av pasientene. I nettartikkelen På intensivavdelingen fra Ous forteller Kirsti Hordvei, intensivsykepleier ved Intensiv II på OUS Ullevål at de i dagboken skriver litt om behandlingen av pasienten og ulike medisinske forhold, fremskritt eller tilbakefall.

 - Vi skriver om hvem som kom på besøk, om hva som skjedde, om været og om ting som skjer der ute i verden. Dette gir verdifull informasjon til pasienten når livet igjen blir normalt. Kanskje har dette en sammenheng med at vi ofte får besøk av tidligere innliggende pasienter når de blir friske? Da vil mange gjerne komme tilbake for å hilse på oss og se hvor de lå - kanskje i uker og måneder uten selv å være klar over det, forteller Hordvei i nettartikkelen.

I nettartikkelen fra Ous er det også råd til pårørende til respiratorpasienter.

 

Danmark: våken respiratorbehandling 

I Danmark påpeker de at våken respiratorbehandling er mulig som følge av bedre respiratorapparater. Det hevdes også at forskningen viser at våken respiratorbehanlding ikke gir psykiske mén i større grad enn sovende (kunstig koma) respiratorbehandling. Våken respiratorbehanlding gis også i Norge.

 

Intensivdagbok nyttig også for helsesektoren 

I følge nok et dansk forskningsarbeid, viser det seg at intensivdagbok er svært nyttig både for pasienten og deres pårørende, og også for helsesektoren. Pasientene uttrykker stor glede over å kunne bruke intensivdagboken til å bearbeide opplevelser av å ah ligget i respirator. Helsesektoren på sin side kan bruke intensivdagbøkene og pasientenes samtaler om opplevelser og bearbeding som et svært nyttig redskap til å utvikle både omsorgen, omsorgslæring og ny viten innenfor intensivsykepleie. 

 

Relevante saker

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen