Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Havard Sletta gjor antibiotikaforskning

Norsk-dansk samarbeid for nye antibiotikum


fag og forskning, medikamentnytt, behandling
27.03.2014

Norske og danske forskere jobber for å lage nytt antibiotika som kan virke på gram-negative bakterier. Pseudomonas aeruginosa er en gram-negativ bakterie. Bildet viser NTNU-forsker Håvard Sletta. Foto: Geir Otto Johansen.

 

Det er gemini.no, forskningsnytt fra NTNU og SINTEF som melder om det nye forskningssamarbeidet.

Forskernes primære mål er å få frem nye antibiotika som kan virke mot multiresistente gram-negative bakterier. Multiresistens og mangle på nye typer antibiotika er et økende problem over hele verden.

I nettartikkelen er det først og fremst fokus på E.coli, som også er en gram-negativ bakterie.

Det er farmasibedriften Xellia Pharmaceuticals, SINTEF og danske Statens Serum Institut som har tatt mål av seg til å utvikle nye og bedre antibiotika for gram-negative bakterier, gjennom et forskningsprosjekt som støttes av Norges forskningsråd.

 

Antibiotikum med færre bivirkninger?

Ifølge gemini-artikkelen, er den kjemiske forbindelsen polymyxiner en av to virkestoffer som fremdeles virker mot multiresistente gram-negative bakterier. Ulempen med denne kjemiske forbindelsen er at den har bivirkninger som påvirker pasientens nyrer.

En av målsetningene til det dansk-norske samarbeidet er at de skal klare å få frem helt nye antibiotika, og at de skal ha færre bivirkninger.

 

Ikke sikkert at de lykkes

Gemini.no skriver at Grethe Evensen i Xellia opplyser at målet for prosjektet er å utvikle minst ett nytt antibiotikum. Men hun understreker at siden dette er forskning, så er det ikke gitt på forhånd at arbeidet vil lykkes.

 

Pseudomonas aeruginosa og CF

I nettartikkelen er det en egen infoboks som lister opp de vanligste gram-negative bakteriene. Her er også pseudomonas aeruginosa og cystisk fibrose nevnt. Pseudomonas aeruginosa er en velkjent bakterie i CF-verdenen. Hos mennesker med CF gir den alvorlig lungeinfeksjon som må behandles agressivt og grundig på et så tidlig tidspunkt som mulig. Les mer om hvordan man behandler pseu.a.infeksjon ved CF i vår Bakterieskole.

 

Relevante saker

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen