Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Er du CF'er mellom 17 og 30?18.09.2013
Sharon Gibsztein

Ungefunksjonshemmedemann

Etterlysning: Er du mellom 17 og 30 år gammel og har en sjelden diagnose? Vil du fortelle om dine erfaringer med helsevesenet?

 

Unge funksjonshemmede jobber nå med prosjektet «Sjeldne møter» som handler om unge med sjeldne diagnoser og deres erfaringer med helsevesenet.

 

Prosjektet har som mål å finne ut mer om hvordan unge mennesker med sjeldne diagnoser opplever sine møter med helse-Norge.


Er du mellom 17 og 30 år gammel og medlem i en av unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner?
 Har du en sjelden diagnose?
 Kunne du tenkte deg å dele dine erfaringer med helsevesenet?
Svarer
  • Er du mellom 17 og 30 år gammel?
  • Har du en sjelden diagnose?
  • Kunne du tenkte deg å dele dine erfaringer med helsevesenet?
Om du svarer JA på disse spørsmålene, så vil Unge funksjonshemmede gjerne komme i kontakt med deg for fokusgruppe-intervju i løpe av høsten.

NFCF er medlem i Unge funksjonshemmede.

Spørsmål og påmelding per telefon; 97069347, eller epost til Åshild Husjord Selboe . 


 
- Unge funksjonshemmede har hatt et økt fokus på oss sjeldne det siste året. Denne undersøkelsen er en del av det arbeidet, og den kommer til å være viktig i arbeidet fremover, sier Kristin Kjønnøy Slettvåg, som er NFCFs observatør i ungdomorganisasjonen.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen