Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Gibsztein nytt æresmedlem i NFCF22.11.2011
Sharon Gibsztein

680.jpg

NFCFs styre vedtok 12. november å oppnevne Sharon Gibsztein som nytt æresmedlem i NFCF. Æresmedlemmer i NFCF skal ha vist særlig engasjement i arbeidet for foreningen gjennom mange år og stått på for saker som har fått stor betydning for medlemmene.

Hele sitt voksne liv

Begrunnelsen for tildelingen er at Sharon i hele sitt voksne liv har vist et sterkt engasjement for å bedre situasjonen for personer med CF. Hun har brukt sitt medlemskap i Norsk forening for cystisk fibrose for å nå flest mulig. Hun har lagt ned stor innsats i styret i region Sør-Øst. Det er imidlertid som formidler av informasjon hun virkelig har utmerket seg.


Formidler av informasjon
I mer enn 15 år har hun vært et av de faste medlemmene i redaksjonen for CF-bladet, og har vært sentral i å utvikle CF-bladets innholdsmessige bredde og kvalitet. Hun har også bidratt til CF-bladets elektroniske slektning; foreningens nyhetsbrev, som har oppnådd stadig større utbredelse.

Sharon Gibsztein har også hovedansvar for cfnorge.no hvor hun blant annet oppdaterer nettsiden med små og store nyheter.

Hun er dessuten også en av administratorene bak Facebooksiden til NFCF, denne har på under ett år fått mer enn 350 følgere.


Kontaktflate i særklasse
Sharons engasjement i sitt frivillige arbeid for NFCF er uvanlig stort og hennes kontaktflate i fagmiljøet rundt CF i Norge i særklasse. Hun er en inspirator for andre som arbeider i NFCF. Gibsztein er den første person som selv har CF som utnevnes til æresmedlem i NFCF.

Sharon har tidligere mottatt CF-prisen som deles ut etter nominasjon til personer som har gjort en spesiell innsats for personer med CF. Denne utmerkelsen er ikke knyttet opp til arbeid for foreningen.

Siden det nye æresmedlemmet ikke kan delta ved NFCFs årsmøte i Bergen valgte styret å informere henne om utnevnelsen ved overraskende besøk i forbindelse med hennes 40-årsfeiring.


NFCFs æresmedlemmer
NFCF har nå i alt seks æresmedlemmer:

Dag Skyberg (1927-2009), overlege, foreningens første æresmedlem.
 - 1996: Per Espeli, tidligere leder i NFCF
 - Helge Michalsen, overlege
 - Gjermund Fluge, overlege
 - 2003: Per Dahlhaug, tidligere leder i NFCF
 - 2011: Sharon Gibsztein, informasjonsutvikler i NFCF

 

Av: Ann Iren Kjønnøy, leder NFCF

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen