Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
679.jpg

Medalje for lang og tro tjeneste13.11.2011
Sharon Gibsztein

Spesialsykepleier Jorunn Homme har fått tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Homme jobber ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, Lungeavdelingen og Norsk senter for cystisk fibrose.Ifølge Ous interninformasjon ble det ved overrekkelsen av medaljen lagt vekt på at Homme har jobbet 30 år i avdelingen, at hun har gjort en betydelig faglig innsats og hatt avgjørende betydning for avdelingens kompetanse. Dette kan NFCF skrive under på, og vi gratulerer med medaljen! 


Homme har i løpet av sin karriere jobbet på den tidligere lungeavdelingen og dagmedisinsk avdeling, samt Norsk senter for cystisk fibrose – som alle lå på Aker sykehus. Rundt årtusenskiftet ble både lungeavdelingen og Norsk senter for cystisk fibrose flyttet til nåværende Oslo universitetssykehus, Ullevål, hvor Jorunn idag er "sentralen" i NSCF's voksemavdeling. CF-prisen
Homme er nå den stolte mottager av medalje nummer 200.000 for lang og tro tjeneste. Homme har dessuten tidligere blitt tildelt CF-prisen, som er Norsk forening for cystisk fibrose’s anerkjennelse til ”en person som har gjort ekstraordinær innsats for CF; utover det som anses som forventede arbeidsoppgaver.”

Flere medaljemottagere på "lunge"
Seksjonsoverlege Harald Mellem og hjelpepleier Inger Lise Nymoen, begge lungeavdelingen ved Ous, fikk også overrakt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste sammen med Homme, og med samme begrunnelse.

Les mer om Norges Vel og medaljen her.


 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen