Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Stidestart

Høyere utdanning og CF: ekstra stipend, tilrettelegging og andre tips


ung med CF, voksen med CF, utdanning, pårørende
17.08.2015
Kristin Kjønnøy Slettvåg, Sharon Gibsztein

Visste du at Lånekassen har ekstra låne- og stipendordninger for deg med nedsatt funksjonsevne, og at du kan få 3549 kr i stipend per måned i tillegg til vanlig studielån? Og at du kan ha rett på ekstra tilrettelegging av studiet og eksamen? Vi gir deg noen konkrete og erfaringsbaserte tips fra NFCFs ungdomsråd for deg som har CF og går på høyere utdanning. Bilde: pixabay.com

Oppdatert august 2016 

 

Lånekassen: ekstra stipend, "sommerjobberstatning" og forsinkelsesstøtte

Se også sak fra nrk.no om ekstraordningene for studenter med nedsatt funksjonsevne

 

Tilrettelegging av studiet

 • Ulike tilrettelegginger kan være relevante for CF-ere:
  • ekstra tid (prøver, skoleeksamener og hjemmeeksamener)
  • Tilgang til hvilerom (på eksamen og/eller i hverdagen, eventuelt for å ta medisiner på skolen)
  • Mulighet for å gjennomføre eksamen på eget/mindre rom
  • Tilpasning av frister/obligatorisk oppmøte osv.
 • Tips: Vær tidlig ute og føre var, og sørg for å ha en kontaktperson - for eksempel en rådgiver. Mange større læresteder (høyere utdanning) har nå sentralisert tilretteleggingstjenesten, slik at dokumentasjon kun må leveres en gang i løpet av studiet, og slik at tilrettelegging som er vanskelig å få til på det enkelte institutt/fakultet kan gjennomføres. Det kan være greit å opprette kontakt helt fra starten av selv om man kanskje ikke føler man har et behov der og da, slik at tiltakene er raskt på plass dersom de skulle bli nødvendige.

 

Sosialt

 • Ved å legge hverdagen på studiestedet best mulig til rette, og slippe deltidsjobb i tillegg til studie og sykdom, blir det lettere å få tid og overskudd til å være sosial.
 • Alternative treningsformer - idrettsklubb på ditt studiested?

 

Oppfølging av behandling

 • Kommunisere med behandler: telefon og minjournal el.l. Hvilke nettjenester som er tilgjengelig varierer foreløpig mellom de ulike helseforetak og sykehus, men Norsk senter for cystisk fibrose, NSCF, (CF-senteret) benytter MinJournal. Slike tjenester kan gjøre det enklere å få oversikt når man skal ta over alt av behandling selv.
 • Tips: Finn de løsningene som passer best for deg. Snakk eventuelt med legen din og finn ut hvordan behandlingsopplegget kan tilpasses akkurat din hverdagen best mulig.

 

Hvem kan svare på spørsmål

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen