Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NyeOusRiksenGaustadGatebilde kilde HSO middels

Hva skjer med cystisk fibrose når Ullevål sykehus legges ned?


behandling, leve med cf, barn med cf, ungdom med cf, pcd, brukermedvirkning, råd og utvalg
10.12.2020
Sharon Gibsztein

Hva skjer med CF-senteret når Ullevål legges ned og Oslo universitetssykehus skal deles på Rikshospitalet og Aker?

 

Det er vedtatt at Oslo universitetssykehus i 2030 skal flytte fra området på Ullevål. Nye Oslo universitetssykehus skal bygges opp på Aker sykehus, og i et nytt og mye større Rikshospital på Gaustad. Dette vil ha konsekvenser for dagens Norsk senter for cystisk fibrose, som har behandlingsvirksomhet ved barneavdelingen og på lungemedisinsk avdeling, begge på Ous Ullevål.

CF-senterets behandlingsvirksomhet ved barneavdelingen og voksenavdelingen, vil bli flyttet når det nye sykehuset på Gaustad er ferdig i 2030.

Egil Bakkeheim, som er daglig leder ved Norsk senter for cystisk fibrose, forteller at de i samarbeid med fagmiljøet for CF i Ous jobber målrettet for å sikre CF-omsorgen gode betingelser og lokaler i Nye Ous.

 

Unngår splitting

I utgangspunktet er det planlagt at Ullevåls barneavdeling skal flytte til Rikshospitalet, mens Ullevåls lungemedisinske avdeling skal til Aker sykehus. Det ville vært ødeleggende for en helhetlig CF-omsorg i et livsløpsperspektiv om CF-fagmiljøet hadde blitt splittet mellom to sykehus.

Ifølge Bakkeheim, er det nå bestemt at seksjonen for CF og PCD ved Ullevål sykehus skal flyttes til Rikshospitalet.

At miljøet nå samles på Rikshospitalet, er vesentlig for å opprettholde et godt og tverrfaglig behandlings- og kompetansetilbud med livsløpsperspektiv for CF, særlig siden CF er en sjelden diagnose. Vi i Norsk forening for cystisk fibrose er svært glade for at behandlingsmiljøet holdes samlet.

 

Tettere kontakt med transplantasjonsmiljøet?

Behandlingstilbudet for barn og ungdom med CF vil bli innlemmet i Barne- og ungdomsavdelingen på Rikshospitalet. Det er ennå ikke bestemt hvor behandlingstilbudet for de voksne med CF legges, men det vil sannsynligvis stå i nær relasjon til avdelingen som i dag driver med transplantasjon (nåværende Rikshospitalets lungeavdeling).

Bakkeheim mener det er positivt å få enda tettere kontakt mellom ordinær CF-voksen-oppfølging og transplantasjonsmiljøet.

 

Lokaler med godt smittevern?

Nå jobbes det med å finne både nok rom og riktig plassering i nye Rikshospitalet. Det er velkjent at det er mange miljøer som trenger plass.

CF-pasienter har behov for ekstraordinært smittevern, og CF-senteret håper derfor i samarbeid med det infeksjonsmedisinske miljøet å få gjennomslag for at behandlingslokalene bør ligge i første etasje og ha egne innganger. En slik plassering vil beskytte CF-pasientene for smitte fra andre pasienter, og lettere tilby trygg oppfølging til de CF-pasientene som har problematiske bakterier og mikrober. Dette vil også være en fordel for resten av sykehuset.

 

Følger med

CF-senteret følger planleggingsprosessen for Nye Ous tett for å sikre best mulig løsning for CF-pasientene. Vi i CF-foreningen følger også nøye med via Senterrådet ved Norsk senter for cystisk fibrose.

 

Pasientene flytter først

I første omgang er det bare CF-senterets behandlingsvirksomhet som flyttes til nye Rikshospitalet. CF-senterets kontorfunksjoner skal etter planen ikke flyttes før i 2035, sammen med de andre kompetansesentrene. Mer om Nye Ous. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen