Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
DokumentmappeKaftrioLogoBred

Kaftrio-dokumenter levert til SLV


presisjonsmedisiner for cf, behandling, medikamentnytt
17.11.2020
Sharon Gibsztein

Vertex bekrefter at de denne uken har levert dokumentpakken for Kaftrio til Statens legemiddelverk. Dette betyr at metodevurderingen er nær å komme skikkelig i gang.

Første gang publisert 17. november 2020, oppdatert 17.11.2020 kl. 16.59 

Bestillerforum vil nå vurdere om de er fornøyd med dokumentasjonspakken fra Vertex. Om de er det, kan de be SLV sette igang metodevurderingen med kost/nytte-analysen. Ifølge reglene har SLV seks måneder på seg til å fullføre metodevurderingen. Sammen med en del andre dokumenter, er metodevurderingen en del av beslutningsgrunnlaget når Beslutningsforum skal bestemme om norske CF-pasienter skal få Kaftrio eller ikke. Det at dokumentpakken nå er levert inn, er derfor et svært viktig trinn på veien mot en eventuell godkjenning.

Kaftrio er en årsaksbehandling for cystisk fibrose av typen  CFTR-modulator.

Se mer om den norske prosessen for Kaftrio under avsnittet Videre norsk prosess. I samme artikkel finner du også informasjon om hva Kaftrio er, effekt og hvem som kan bruke den. Se også hvordan CF-foreningen jobber for å få fortgang i godkjenningsprosessen for cystisk fibrose.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen