Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
child 476507 1922

Kaftrio til 6-11-åringene EMA-godkjent11.01.2022
Sharon Gibsztein

Produsent Vertex melder at de europeiske legemiddelmyndighetene via EU-kommisjonen nettopp har godkjent Kaftrio+Kalydeco for 6-11-åringene.

 

Godkjenningen gjelder barn med CF i alderen 6-11 år som har minst én F508del-mutasjon. I desember ifjor skrev Nye metoder at de vil sørge for at en indikasjonsutvidelse for pasienter fra seks og til og med elleve år også blir inkludert i en ny norsk beslutning for Kaftrio.

For tiden pågår forhandlinger mellom produsenten og Sykehusinnkjøp for å komme til enighet om en avtale for Kaftrio for alle CF-pasienter som er innenfor indikasjon. Med den nye godkjenningen fra EMA, betyr det alle CF-pasienter som er 6 år eller eldre og som har minst én F508del-mutasjon.

Det er god kontakt og dialog mellom forhandlingspartene. Nye metoder er tydelig på at beslutning om Kaftrio kan behandles i eget møte utenom Beslutningsforums faste månedlige møtekalender. Det betyr at straks partene er blitt enige om en avtale, vil Beslutningsforum i løpet av kort tid sette opp et eget møte hvor Kaftrio tas opp til beslutning.  

Pressemelding fra Vertex 11.01.2022

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen