Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Kjernejournal i Trondheimsområdet fra august09.06.2013
Sharon Gibsztein

PlakatKjernejournalhdir

Pilotkommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu får kjernejournal fra høsten av.

 

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsen til den enkelte innbygger på ett sted. Kjernejournal skal bidra til tryggere helsehjelp, bedre samhandling og økt pasientmedvirkning. 


Les mer om hva kjernejournal er, hva som skal legges inn i kjernejournalen og hvorfor det er nyttig med kjernejournal i
nyhetssak fra FFO.

 

 

Mer informasjon om kjernejournal (eksterne linker)

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen