Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
BabyKanin GAA justert bredde

Kosekaniner til nye babyer


om cf, barn med cf, nyfødtscreening, nydiagnostisert, likepersoner
13.12.2018
Sharon Gibsztein

Lille Oskar er en av de første som har fått vår myke kosekanin i babygave. Kaninen er en del av vår infopakke til nye CF-familier som får cystisk fibrose-diagnosen. Bilder brukt med tillatelse.

 

NFCFkaninBrosjyreGAA just utsnittKosedyrene er en del av NFCFs hilsen til de familiene som får CF-diagnose via nyfødtscreeningen. Sammen med kaninene får de nye familiene også en liten brosjyre om CF-foreningen, likepersonordningen og våre andre støttetilbud.

 

Godt å føle seg sett

Lille Oskar (bildet, privat) fikk æren av å motta den første kaninen, og mamma Guro forteller at den vesle sjarmøren liker sin nye følgesvenn veldig godt. Mammaen forteller også at det er veldig godt å føle seg sett av andre, og at de er blitt tatt veldig godt vare på av Norsk senter for cystisk fibrose sitt nydiagnostisert-team.

 

Laget av CF-bestemor

Birgit Mørk Larsen er bestemor i en annen CF-familie, og vet selv hvordan det er å få en CF-diagnose inn i familien og hvor omveltende det kan være - og at det kan være fint å vite at man ikke er alene. Hun tok derfor strikkepinnene fatt og laget de myke kosekaninene.

CF-foreningen håper at infopakken kan være en støtte og en oppmuntring i en tøff tid, og at nye CF-familier skal vite at de ikke er alene.

 

StrikkekaninerCFsenteret2018 just utsnitt1000px

Samarbeid med CF-senteret

Kaninene våre deles ut i samarbeid med Norsk senter for cystisk fibrose, og strikkedyrene fikk en hjertelig mottagelse av fagfolkene som har kontakt med de CF-screenede babyene og familiene deres. 

På bildet, fra venstre: sykepleierne Linda Klashaugen, Berit Skraastad, Ellen Julie Hunstad og lege Synne Kennelly, alle fra NSCF, og med hendene fulle av CF-foreningens kaniner og brosjyrer. Foto: NSCF.

Babyer fra helseregionene Nord, Midt og Sør-øst som slår ut for cystisk fibrose på nyfødtscreeningen, kommer til CF-senteret for videre utredning og eventuell behandlingsoppstart.

 

Støtt CF-foreningens arbeid 

Ved å vippse til 77851 kan du støtte vårt arbeid for barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende. Se julevippsfilmen 2018.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen