Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
luggage 3093416 1280

Kronisk sykdom: har du sjekket reiseforsikringen din?


reise med cf, leve med cf, behandling, barn med cf, ung med cf, voksen med cf
12.06.2018
Sharon Gibsztein og Jan Olav Reffhaug

Skal du ut på tur i sommer? Da bør du sjekke ekstra nøye at du er dekket av reiseforsikringen din. Kan hende du må skaffe ekstra legeerklæringer før du reiser. Føre var er prinsippet som gjelder her, da kan du unngå problemer i etterkant. Dette gjelder både barn og voksne med CF.

 

I løpet av vinteren har reiseforsikring og CF vært et aktuelt tema på våre lukkede Facebook-grupper, og flere medlemmer har vært i kontakt med ulike forsikringsselskaper for å finne ut hva slags sikkerhet og dekning kronisk syke har.

Det var mange erfaringer og forskjellige innspill som kom i gruppene, og det gjør at vi ikke kan komme med noen fasitløsninger eller anbefalte selskaper her, men heller si noe om hvordan du kan forberede deg best mulig. Denne artikkelen er veiledende, du må selv finne ut hva som gjelder for akkurat deg/ditt CF-barn.

Skal du til Europa/EØS-området/Sveits? Husk også å ha med deg ditt europeiske helsetrygdekort

Om du skal snakke med legen din eller forsikringsselskapet først, må du selv avgjøre.

 

Dekker selskapet ditt kronisk syke?

Det første du må gjøre, er å finlese betingelsene som følger med forsikringen din. Det er stor forskjell fra selskap til selskap, og på de forskjellige avtalene som finnes. Forsikringsselskaper er sterkt bemannet med jurister, så når du snakker med dem, vil de neppe gi garantier for det ene eller det andre. Men, du kan stille spørsmål som de bør kunne gi veiledende svar på. Spør om du som kronisk syk er dekket av forsikringen. Spør eventuelt også om det er spesielle betingelser eller vilkår, og om de ønsker legeerklæring.

 

Holder det med et journalnotat?

Snakk med legen din om vedkommende tror det er nødvendig med en egen legeerklæring rettet mot reiseforsikringsselskapet. For eksempel kan et godt journalnotat være en slags reiselegeerklæring i seg selv.

 

Egen legeerklæring for reise

Mange med CF har god innsikt i sin egen sykdom og behandling og kan ta egne behandlingsbeslutninger etter avtale med legen. For å ha god dokumentasjon, er det likevel viktig å ha legens vurdering skriftlig. Ut fra dette, og også om forsikringsselskapet ønsker det eller om du vil være ekstra sikker, kan det være lurt å skaffe en egen «reiseforsikringslegeerklæring». Denne kan si noe om:

  • diagnose og sykehistorie
  • hvilken behandling du står på
  • din generelle helsetilstand
  • status på immunforsvar og infeksjonssykdommer
  • innsikt i egen behandling
  • behandlingsbetingelser for reisen (hva legen mener du må gjøre av behandling mens du er på reise for å holde deg frisk)
  • hvordan legen ser på reise til det aktuelle reisemålet og hvilke utfordringer det eventuelt kan være for din helsetilstand

Hos noen forsikringsselskaper vil de ha en slik erklæring tilsendt i forkant av reisen, andre sier de ikke trenger slikt før eventuelt etter reisen hvis det har oppstått en forsikringssak. Sjekk derfor med ditt selskap hvilke vilkår, betingelser og tiltak som gjelder hos dem.

Det er viktig å forstå at en slik legeerklæring ikke nødvendigvis gir deg noen garantier fra forsikringsselskapet.

Vi hører gjerne om deres erfaringer og opplevelser, skriv det gjerne på gruppene våre på Facebook, eller ta kontakt med oss på annen måte.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen