Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Jorunn Homme fra Norsk senter for cystisk fibrose

Lungesykepleiere fikk innsikt i CF


behandling, fag og forskning, hva er CF
18.11.2013

Tidligere i år fikk nær 100 lungesykepleiere høre Jorunn Homme fortelle om CF. De fikk også møte en voksen-CF'er som delte av sine erfaringer.

 

Anledningen var NSFs Faggruppe av Lungesykepleiere sitt eget to dagers fagmøte i Harstad i april i år. På Universitetssykehuset Nord-Norge sine nettsider blir møtet betegnet som en suksess. 

Jorunn Homme er klinisk sykepleiespesialist ved voksenavdelingen ved Norsk senter for cystisk fibrose og har jobbet med voksne med CF i mer enn 20 år. I presentasjonen, som hadde tittelen "Cystisk fibrose, fremtidsutsikter og behandling for voksne” går Homme blant annet gjennom hva CF er, behandlinger, konsekvenser for livskvaliteten for pasienter med CF og hvilke nye behandlingsmuligheter som ligger i fremtiden.

Homme hadde også fått med seg en voksen CF'er som ga tilhørerne et perspektiv på hvordan det er å leve med CF.

NFCF er setter stor pris på all innsats som legges ned i det viktige arbeidet med å spre informasjon om CF til landets helsepersonell. Vi er ekstra glade for at mennesker med CF deler av sin tid og sine erfaringer i slike sammenhenger.

Homme har tidligere publisert en artikkel i Sykepleien om Strukturerte sykepleiesamtaler gir håp om bedre omsorg til pasienter med cystisk fibrose, og har en ny artikkel under publisering i Nordisk sykepleieforskning.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen