Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Ous med Ulleval

NFCF stiller spørsmål om CF-tilbud for østlandet


interessepolitikk, behandling
11.11.2013

Oslo universitetssykehus må opprette eget behandlingstilbud til CF-pasientene på østlandet. NFCF har nettopp sendt brev for å få svar på hvordan Ous vil gjøre dette.

 

Norsk senter for cystisk fibrose er nå en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Dette betyr at NSCF i større grad skal ha et overordnet ansvar for alle landets CF-pasienter.

 

En konsekvens av dette er at Oslo universitetssykehus (OUS) må ta et tydeligere behandlingsmessig og økonomisk ansvar for regionpasienter med cystisk fibrose (CF). Dette på lik linje med det ansvaret andre sykehusregioner har for sine CF-pasienter. 
Oslo universitetssykehus (OUS) er nå inne i en fase hvor de planlegger og bygger opp sitt primærtilbud til CF-pasienter i sin region. 

 

For NFCF er det viktig at det regionale behandlingstilbudet etableres tverrfaglig med tilstrekkelig kompetanse og at det kommer raskt på plass.

 

For å holde seg godt orientert om utviklingen har NFCF rettet en henvendelse til de to klinikkene som har ansvar for CF-pasienter ved OUS, Medisinsk klinikk og Kvinne- og barneklinikken, og bedt om svar på følgende:

  • · Vil alle pasienter med CF i region Sør-Øst få et tilbud ved OUS?
  • · Hvordan vil dette tilbudet bli organisert for CF-pasienter under og over 18 år?
  • · Hvilken kompetanse vil de tverrfaglige behandlingsteamene ha?

 

NFCFs leder sier hun imøteser svar på henvendelsen og vil dele dette via foreningens kommunikasjonskanaler.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen