Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
FagbladLungesplNr2 019 del5 utsnittLevangersykepleiere

CF-mor og CF-sykepleiere i Fagbladet for lungesykepleiere


å leve med cf, behandling, fagrådet, region sør-øst, barn med cf, ungdom med cf, voksen med cf, pårørende, nyfødtscreening, nydiagnostisert
19.01.2020
Sharon Gibsztein

Over hele fem sider forteller Grethe, mor til CF-barn, og de tre CF-sykepleierne Malene Lie, Marianne Bakkevig Lund og Ellen Julie Hunstad om cystisk fibrose, i siste nummer av Fagblad for lungesykepleiere. Illustrasjon: utsnitt oppslag fra Fagbladet for lungesykepleiere.

 

I utgave nummer 2 fra 2019 har Grethe Enga Karlsen skrevet varmt og FagbladLungesplNr2 2019 del2 CFmorGEKarlsen nært om å være «CF-mamma». I tillegg forklarer CF-sykepleiere fra sykehus rundt om i landet om hvordan de jobber med CF og sine CF-pasienter; Ellen Julie Hunstad fra Norsk senter for cystisk fibrose, Marianne Bakkevig Lund fra lungepoliklinikken på Stavanger universitetssykehus og Malene Lie fra lungepoliklinikken på Sykehuset Levanger i «Tett på tre»-spalten. 

  • Klikk på bildet for å laste ned artiklene.

CF-sykepleierne er svært viktige for mennesker med cystisk fibrose, og har ofte tettere kontakt med pasientene og pårørende enn CF-legene. Artikkelen fra Fagbladet får tydelig frem hvor mange oppgaver lungesykepleierne har og hvor varierte de er.

Det er flott å få frem det viktige CF-omsorgsarbeidet som gjøres på ulike sykehus rundt om i landet, og håper at artiklene om CF fører til mer kunnskap om sykdommen blant alle landets lungesykepleiere.

Alle tre sykepleiere er medlemmer i CF-foreningens fagråd, mens Grethe Enga Karlsen er leder i CF-foreningens region Sør-øst.

Tusen takk til alle som bidro til artiklene.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen