Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
bakterie gronn tegning

Mulig ny behandling for multiresistent pseudomonas søker Orphan Drug status


fag og forskning, medikamentnytt, behandling
10.04.2016
Sharon Gibsztein

Et firma har utviklet en ny mulig antibiotika for cystisk fibrose som de nå søker Orphan Drug status for hos europeiske legemiddelmyndigheter. Illustrasjon: pixabay.com

 

Hos mennesker med CF er kronisk lungeinfeksjon med multi-resistente pseudomonas aeruginosa et stort og potensielt livstruende problem. Denne bakterietypen har en ekstrem evne til å bli resistent. Å få frem antibiotika som likevel kan ha effekt, er derfor svært viktig for å gi pasientene bedre helse og overlevelse.

 

Hva er den nye mulige behandlingen?

Et firma har nå utviklet en ny mulig behandling kalt AB569 for lungeinfeksjoner med mukoid og ikke-mukoid pseudomonas aeruginosa som er resistent mot tradisjonelle antibiotika. Den mulige nye behandlingen består av de to aktive virkestoffene sodiumnitrat og ethylendiamietetraacetisk syre, og den mulige behandlingen gis som inhalasjon.

 

Orphan Drugs status – hvorfor er det viktig?

FDA i USA ga virkestoffet såkalt Orphan Drug status i november 2015. Orphan Drug status gis til potensielle legemidler for sjeldne sykdommer. En slik status er en stor fordel fordi det innebærer reduserte søknadsavgifter for godkjenning og lignende, i tillegg til økt konkurransebeskyttelse når legemiddelet kommer på markedet. Dette gjør det mer økonomisk bærekraftig å utvikle nye medisiner for små og sjeldne diagnosegrupper hvor muligheten for å tjene inn utviklingskostnadene er mindre enn for eksempel ved store folkesykdommer som kreft, astma eller hjerte-karsykdommer.

 

Mulig anbefaling ventet i mai

Firmaet som har utviklet AB569 har nå søkt om Orphan Drug status hos europeiske legemiddelmyndigheter, EMA. EMAs underkomité COMP, Committee for Orphan Medicinal Products, er i ferd med å starte sin behandling av søknaden om Orphan Drug status. Det er ventet at COMP vil avgi sin vurdering av om de anbefaler Orphan Drug status i slutten av mai. Deretter er det Europakommisjonen som tar den endelige beslutningen.   

 

Is i magen

Å få en medisin fra utviklingsstadiet til pasientens kropp tar veldig lang tid og innebærer mange ulike stadier og formelle prosesser. Mange mulige behandlinger «dør» av ulike årsaker undervegs i denne prosessen. Ha derfor alltid is i magen ved nyheter om mulige nye behandlinger.  

Denne artikkelen er basert på Cystic Fibrosis News Today 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen