Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
diverse piller

Nytt nettverk for CF-legemidler


medikamentnytt
06.04.2016
Sharon Gibsztein

Medisiner har en stor og viktig rolle i behandlingen av CF. Et nytt europeisk faglig nettverk skal fremme god praksis for medikamentell behandling ved CF og lik tilgang til medisiner.

 

Mennesker med CF må ta mange ulike medisiner, mange har bivirkninger og noen ganger kan ulike medisiner være usunne for hverandre og ikke skape utilsiktede virkninger i pasienten. Det er en økende forståelse for at det er viktig at man går faglig til verks når man skal finne den beste medisinkombinasjonen for den enkelte CF-pasient.

 

Hva passer for din kropp?

Derfor er det viktig med en inngående forståelse av hvordan ulike medisiner fungerer ved CF. Pasientens biologiske særtrekk som f.eks bakteriestatus, bukspyttkjertelfunksjon, eventuell diabetes og ikke minst mutasjonstatus kan påvirke hvilke medisiner som fungerer, om virkestoffene tas opp på riktig måte og i riktig dose og om medisinene i det hele tatt vil fungere.

 

Uheldige effekter

I tillegg kommer utfordringer med bivirkninger, når flere ulike medisiner kræsjer og ødelegger for hverandre, og ikke minst hvordan pasienten har det i hverdagen med de medisinene vedkommende må ta.

 

Bedre behandling og bedre hverdag

Et økt fokus på legemiddelbruk og CF kan gi en lettere hverdag for pasienten og også mer effektiv og målrettet behandling.

The European Cystic Fibrosis Pharmacy Group, ECFPG, er en ny undergruppe av fagspesialister knyttet til The European Cystic Firosis Society. 

Målsetningene deres er:

  • Etablere og fremme høye standarder for medisinstyring og – praksis for pasienter med CF, støtte CF-sentra i å oppnå retningslinjer for behandling (Standards of Care)
  • Tilby kommunikasjonsnettverk blant farmasøyter som jobber med CF
  • Jobbe for lik tilgang til medisiner for mennesker med CF
  • Fremme kunnskap og innsikt i medikamentell behandling av CF og tilhørende komplikasjoner
  • Dele informasjon og ressurser om medikamentell behandling av CF
  • Fremme og utvikle rollen til den kliniske CF-spesialist farmakologen, altså en farmasøyt som er spesialist på CF-medisiner; hva de gjør, hvordan de virker sammen, bivirkninger og hvordan de påvirker pasienten i hverdagen.
  • Fremme forskning på medikamentell praksis
  • Fremme pågående fagutvikling av behandling for CF

Gruppen vil ha egne fagmøter ved den årlige europeiske CF-konferansen, som i 2016 er i Basel i Sveits.

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen