Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Fagrdsmedlemmer2012EllenJHUnstadRuneTronstadfotoKariOliv400px

NFCFs fagråd og oppgaver 2012


Fagrådet
16.09.2012
Sharon Gibsztein

NFCFs fagråd er bredt sammensatt, og skal være konsulenter for NFCF og foreningens styre i alle saker som har faglige aspekter. Fagrådet, her representert ved Ellen J Hunstad og Rune Tronstad, skal arbeide for en best mulig total behandling av alle personer med CF i Norge.
Foto: Kari Oliv

 

 

 

Fagrådets medlemmer:
Leder: Barnelege Helge Michalsen, Sykehuset Sørlandet Arendal
Nestleder/1. vara: Lungelege Bjørn Skrede, Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), Oslo
Sekretær/2. vara: Klinisk sykepleiespes. Ellen Julie Hunstad (bildet), Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), Oslo
Medlem: Fysioterapeut Mona Lund Veie, Sykehuset Levanger
Sekretær/medlem: Fysioterapeut Mona Lund Veie, Sykehuset Levanger
Medlem: Barnelege Jon Grøtta, Sykehuset Innlandet Elverum.
Medlem: Barnelege Overlege Rune Tronstad - ny 2012 (bildet), Haukeland Universitetssykehus, Bergen.
Medlem/NFCF-leder: Leder Ann Iren Kjønnøy

Fagrådet kan kontaktes via post@nfcf.no, merk eposten Fagråd.Fagrådets oppgaver
Fagrådets oppgaver er regulert via NFCFs vedtekter, og via Instruks for Fagrådet, som legges ved vedtektene (Instruksen finnes på side 7 i vedtektsfilen ).

 

Vi bringer her et utdrag av Instruksen:

§F1
Fagrådet er et selvstendig organ tilknyttet Norsk forening for cystisk fibrose ( NFCF ). Fagrådet skal ha et nært samarbeid med styret i NFCF. Fagrådet skal ha minimum 2 møter per år. Fagrådet skal føre protokoll over sin virksomhet, kopi av møteprotokollen sendes styret i NFCF. Minst 2 uker før årsmøtet i NFCF skal fagrådet levere sin årsberetning.

§ F2
Fagrådet skal være konsulenter for NFCF og foreningens styre i alle saker som har faglige aspekter. Fagrådet skal arbeide for en best mulig total behandling av alle personer med CF i Norge. Fagrådet bør være representert i internasjonale møter og kongresser vedrørende CF.

 

Fagrådet har dermed følgende praktiske oppgaver: 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen