Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ny sponsoravtale gir 25 000 kroner til NFCF


organisasjon, behandling, interessepolitikk
29.04.2014

Det nederlandske farmasiselskapet Forest Laboratories har inngått en ettårig sponsoravtale med NFCF. Foreningen er svært glad for støtten. Foto: Gry Jeanette Dybdal.

 

Ifølge selskapets nettside, http://www.frxeurope.eu/, fokuserer Forest Laboratories på produkter og medisinsk utstyr for pasienter med cystisk fibrose og bronkiektasier.  

Birgit Andersen (til venstre på bildet), som er Forests danske nordisk-representant, forteller på epost hvorfor de ønsker å støtte NFCF: 

 - Forest ønsker å støtte foreningen fordi dere gjør et fantastisk flott og viktig arbeid for å forbedre vilkårene for pasienter med cystisk fibrose og deres familier. Foreningen har en utrolig og informativ website og dere er gode til å både formidle viten og nyheter og engasjere dere i relevant politisk debatt innenfor dette området.

 

NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy (til høyre på bildet) er svært glad for den nye avtalen, som innebærer at Forest Laboratories betaler 25 000 kroner for å ha sin logo med link nederst på forsiden på cfnorge.no. Avtalen gjelder foreløpig for ett år, og er resultatet av gjensidig kontakt over flere år.

  - Vi er en liten forening med mange aktiviteter og vi er svært glade for at Forest Laboratories vil støtte vårt daglige arbeid for å sikre best mulig vilkår for mennesker med CF i Norge, forteller Kjønnøy. Foreningens aktiviteter omfatter blant annet medlemsarrangementer, kommunikasjonsoppgaver og omfattende politisk påvirkningsarbeid, og det er godt å få litt ekstra hjelp til disse oppgavene.

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen