Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NFCFhau utvalget

Nytt helsepolitisk arbeidsutvalg


organisasjonen, interessepolitikk
24.11.2016
Sharon Gibsztein

NFCF har opprettet et helsepolitisk arbeidsutvalg. Utvalget skal arbeide med helsepolitiske saker både mot myndighetene, helsevesen og andre relevante parter. Utvalget ledes av NFCF-leder Trine Mørk Fossen.

 

Med et eget helsepolitisk arbeidsutvalg erkjenner NFCF at man trenger et mer permanent organ som kan overvåke NFCFs helsepolitiske interesser. Arbeidsutvalget skal rapportere til styret, men har mandat til å ta tak i aktuelle saker og behandle disse på adekvat måte.

Utvalget, forkortet Hau, skal ha et nært samarbeid med foreningens fagråd og ungdomsråd. Typiske oppgaver vil være f.eks være høringer og andre saker innenfor helsepolitikk.

Utvalget består av styreleder Trine Mørk Fossen, nestleder Jan Olav Reffhaug og redaktør Sharon Gibsztein. Mørk Fossen er forelder til barn med CF, mens Reffhaug og Gibsztein har CF selv.

Utvalget er satt sammen med tanke på arbeidskapasitet, videreføring og erfaring. Mørk Fossen og Reffhaug har kommet inn i NFCF styre etter 2014 og representerer nye krefter og kunnskap, mens Gibsztein var med i Kalydecogruppen i 2014. 

Utvalget er en videreføring av den seks medlemmer store Kalydecogruppen fra 2014 som jobbet interessepolitisk med å sette fokus på hvorfor nye kostbare medisiner til mennesker med CF må prioriteres. Dette etter at det som i dag heter Prioriteringsrådet mente at slike medisiner var for dyre til at det offentlige skulle prioritere slike medisiner.

 

Senterrådet for Norsk senter for cystisk fibrose

Et annet viktig organ hvor NFCF kan påvirke norsk CF-omsorg, er Senterrådet for Norsk senter for cystisk fibrose. Vi kommer tilbake med mer informasjon om rådets oppgaver og hvem fra NFCF som sitter i rådet.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen