Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nyttig om arbeid og utdanning


Ungdom med CF, Voksen med CF, rettigheter, arbeid
10.01.2013

Her er noen sentrale ordninger som er aktuelle for deg som tar høyere utdanning eller er i arbeid.

 

Råd om utdanning- og yrkesvalg:
Artikler fra CF-bladet som gir god veiledning i å bevisstgjøre egne behov i forhold til valg av arbeid og utdanning. Ikke alle punktene er like aktuelle for alle, men det viktigste er å tenke gjennom valgene man gjør. Mange av ytelsene som nevnes er endret, men rådene for bevisstgjøring er like aktuelle . 

 

Ekstra studiestøtte fra Lånekassen for studenter med nedsatt funksjonsevne

Se Lånekassens egne temasider for studenter med nedsatt funksjonsevne - her en kort oversikt: 

  • et ekstra stipend per måned hvis du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av den nedsatte funksjonsevnen eller funksjonshemmingen. Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året du har fått støtten, er klar.
  • støtte i to ekstra måneder dersom du ikke kan jobbe i sommerferien. Støtten er behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. 
  • Lånekassen gir støtte til forsinkelse i utdanningen inntil 60 studiepoeng / ett undervisningsår. Er du mer forsinket fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke var tilpasset funksjonsevnen din, kan du få likevel få støtte. Da blir hele basisstøtten gitt som stipend. Det er en forutsetning at du ikke samtidig får trygd som er ment å dekke livsoppholdet. Stipendet er ikke behovsprøvd.

 

Fra cfnorge.no: For deg som er i arbeid 
 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen