Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
tegninglungerikroppgooglet2

Transplantasjon - nyttige tjenester og linker


Behandling, Transplantasjon
08.01.2013
Sharon Gibsztein

På disse sidene har vi samlet vårt transplantasjonsstoff, som inkluderer nyhetssaker, linker til andre og omtale av NFCFs tilbud til transplantasjonspasienter og deres pårørende.  

Illustrasjon: googlet. Oppdatert oktober 2014.

 

 

Hvem kan jeg snakke med?

Det er mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med transplantasjon, både for den det gjelder og for pårørende. Her er noen mulige samtalepartnere både i forhold til det rent medisinske og i forhold til erfaring med transplantasjon:

  • Har du spørsmål rundt det medisinske i forhold til en transplantasjon, snakk med din CF-lege eller med din helsekontakt på Rikshospitalets lungeavdeling.
  • Om du trenger noen å snakke med i forhold til erfaringer rundt transplantasjon, ber vi deg ta kontakt med vår likemannskoordinator Åshild Fitje, hun kan bistå med å finne en god samtalepartner.

 

Fra tidskrifter/blader:

  • For informasjon om transplantasjonsstatistikk og transplantasjonsprosessen, se Bjørtufts artikkel i Tidsskriftet, den finner du på våre sider for norske forsknings- og fagartikler.
  • I CF-bladet 2/2012 har vi transplantasjon som tema, og vi møter 3 CF'ere som alle har sin fortelling om det de har vært gjennom og hvordan livet er etterpå.

 

Aktuelle linker:
Den britiske CF-stiftelsen Cystic Fibrosis Trust utarbeidet i mars 2013 et eget Fact Sheet (faktaark) om lungetransplantasjon. NB: husk at dette omtaler og er tilrettelagt for britiske CF-pasienter og forhold. Vi tror dog at det kan være til nytte for norske transplantasjonspasienter.

 

Se også vår linksamling.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen