Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Organtransplantasjon fyller 50 år i år!16.10.2013
Sharon Gibsztein

shildFitjeNFCFstand150

Tirsdag denne uken deltok NFCF på jubileumsseminar på Rikshospitalet. Seminaret markerer at det er 30 år siden den første hjertetransplantasjonen ble gjennomført i Norge. 

 

NFCFs Åshild Fitje, som selv er transplantert og er NFCFs likemannskoordinator, deltok med en bitteliten stand (bilde 1, til venstre). Hun har sendt oss denne rapporten fra jubiluemsdagen (utdrag): 

 

"Seminaret "Organtransplantasjon i 50 år " ga et interessant historisk tilbakeblikk på kirurgi, helsepolitikk, medisinsk utvikling og pasienterfaringer. Samtidig ble framtidens utfordringer skissert; et økende behov for tilgjengelige organer. 20 transplanterte og over 100 fagfolk kunne feire at Rikshospitalet er i verdenstoppen når det gjelder kompetanse på organdonasjon og transplantasjoner.

 

Pål Dag Line, som er leder for donasjonsmedisinsk avdeling Rikshospitalet ga et innblikk i status for organtransplantasjon i Norge. Han la vekt på følgende momenter: vi har ”en norsk modell”, Gisle Nødtvedt fra Stiftelsen Organdonasjon (t.v.) og kirurg Pål Dag Line.bygd på høyt informasjonsnivå i befolkningen, folk skal ha et forhold til donasjon og vite hva det er, utdanne politikere, god dialog med alle som ikke steller med transplantasjon men er leverandører. Ikke register. Få folk til å ta standpunkt, ja eller nei. Vi har 26 godkjente donorsykehus i Norge.

Bilde 2: Gisle Nødtvedt fra Stiftelsen Organdonasjon (t.v.) og kirurg Pål Dag Line fra Rikshospitalet i samtale på jubileumsseminaret tirsdag 15. oktober 2013.

 

 

Transplanterte CF'ere sentrale for donasjonssaken i Norge (internlink)

 

Profesor Odd Geiran ga et innblikk i 30 år med transplantasjon av hjerte og lunge og veien videre

I sitt foredrag pekte han blant annet på at lovverket med hensyn til organdonasjon og transplantasjon endres i løpet av neste år(slik at det er tilpasset moderne medisin, red.anm.). Geiran ga videre en historisk oversikt over hjerte- og lungetransplantasjoner i Norge:

  • Lungetransplantasjon ble første gang forsøk i 1963 i utlandet
  • Første hjerte-lungetransplantasjon i Norge 1986, dobbelsidig lungetransplantasjon i 1991, ensidig i 1990
  • Det er over 30 lungetransplantasjoner til nå i år  
  • Dobbeltsidig lungetransplantasjon gir bedre overlevelse enn enkeltsidig

Bente Sæther Wahlberg

Med hensyn til hva fremtiden vil bringe, stilte Geiran noen åpne spørsmål og orienterte om behov og teknisk og medisinsk utvikling: Hva skjer i fremtiden?  Kunstige organer? Hjertepumper har kommet for å bli. Økt behov pga flere organer i takt med flere mennesker med terminal organsivikt, flere eldre, større forventinger til hva som er mulig. Bruk av lungevaskemaskin er økende og bedrer tilgjengelighet på organ.

 

Gisle Nødtvedt, styreleder i Stiftelsen Organdonasjon, fortalte om SO og deres arbeid

Å ha transplanterte med seg i staben i Stiftelsen Organdonasjon har vært veldig viktig (se lenger ned, red. anmerkning). Det de formidler har stor påvirkningskraft. Stiftelsen reiser til Sverige og Danmark på ”misjonsreise”. Står foran store utfordringer og Stiftelsen skal gjøre sin del av arbeidet. Syns de er på rett spor. Generell informasjon og opplysning til folket er Stiftelsens jobb

Det medisinske miljøet har tatt ansvar for god informasjonsvirksomhet, og man har unngått spekulative presseoppslag. I Norge har vi fokus på at organet fra avdød giver er en donasjon, en gave, og ikke noe man får godtgjørelse for."

Så langt Åshild Fitjes rapport fra jubileumsseminaret.

 

 NFCF og Stiftelsen OrgandonasjonÅshild Fitje og Truls Zimmer.
NFCF er en av organisasjonene bak Stiftelsen Organdonasjon (SO). Under daglig leder Hege Kuhles dyktige ledelse, har Truls Zimmer (bilde 3, t.h.) og Troels Mathisen, som begge har CF og er transplanterte, vært helt sentrale ansatte i SO. Der og privat har de jobbet målrettet som ambassadører for donasjonssaken i Norge, både i forhold til menigmann og i forhold til politikere og embetsmannsverket.

Sammen med den øvrige staben i SO har de to gjort en formidabel innsats for å øke bevisstheten rundt organdonasjon i Norge. TV-serien "Livet på vent" i TV2 vinteren 2011 bidro til en vesentlig positiv holdningsendring i forhold til å få folk til å si ja til organdonasjon. SO var helt sentrale i å få laget denne serien, sammen med transplantasjonsmiljøet på Rikshospitalet.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen