Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
677.jpg

Overgangen mellom ung og voksen


Å leve med CF, Ung med CF
06.11.2011
Sharon Gibsztein

Ungdomshelse og ungdomstid handler om ting som alle ungdom er opptatt av, men også om at helsevesen og foreldre må legge til rette for en god overgang. Familienettet skriver fornuftig om dette.

Bildet er googlet.I denne artikkelen på det nyrenoverte familienettet.no er det fokus på at overgangen mellom barn og voksen er ekstra stor for ungdom med helseutfordringer.

 Barn eller voksen?
Spesielt i sykehus er dette tydelig, på barneavdelingen er alt tilrettelagt og organisert av de voksne, og på voksenavdelingen forventes det at man tar et mye større egenansvar for oppfølging.Forskjell på 6 og 15 år
Norske barneavdelinger har en aldersgrense som varierer mellom 14 og 18 år – når er du barn og når er du voksen? Hverdagen til en 6-åring ser helt annerledes ut enn hverdagen til en 15-åring. Tar systemet dessuten hensyn til de store individuelle forskjellene? Ifølge familienettet.no fokuserer helsevesenet lite på andre ungdomsrelaterte helseområder enn på rus og sex.


Lang og grundig planlegging, gradvis ansvarsoverføring, hold taushetspilkten!
I artikkelen på familienettet peker man på behovet for at overgang mellom barneavdeling og voksenavdeling planlegges godt av alle involverte, og at ansvaret gradvis overføres til ungdommen, men uten at det går for fort eller blir for mye. Det er også viktig at foreldre og foresatte slipper tak og er med på prosessen. Det er spesielt viktig at helsepersonell ivaretar taushetsplikten sin.

 

Hvordan lager man den beste overgangen?
Hva synes du er viktig i overgangen fra barn til voksen? Diskutér denne artikkelen på Facebooksiden vår.


Engasjere deg i ungdomshelse? Kikk på Unge funksjonshemmede - NFCF er medlem.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen