Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Facebook CF prisen 2024 bilde fjorarets 1

Send inn ditt forslag til CF-prisen 2024


cf-prisen, organisasjonen
19.03.2024
Sharon Gibsztein

Hvem fortjener CF-prisen 2024? Som medlem i CF-foreningen kan du sende inn ditt forslag innen 10. april. Prisen er åpen og kan deles ut til helsepersonell, personer med CF eller andre som har gjort en spesiell innsats for CF. Bildet viser fjorårets CF-prismottager Mona Lund Veie.

 

CF-prisen deles ut av Norsk forening for cystisk fibrose. CF-prisen 2024 skal gis som anerkjennelse til:
”En person som har gjort en ekstraordinær innsats for CF, utover det som anses som forventede arbeidsoppgaver.”

Se mer om fjorårets prismottager Mona Lund Veie.

 

Alle medlemmer i NFCF inviteres til å foreslå kandidater. Forslaget må inneholde:

  • Navn på og kontaktinformasjon til den nominerte
  • Begrunnelse
  • Navn og kontaktinformasjon til forslagsstiller

 

Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr. 15.000

 

Statutter:

  1. Prisen deles ut etter nominasjon til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for CF.
  2. Det dannes en jury. Juryen består av 2 personer fra NFCF, oppnevnt av styret.
  3. CF-prisen kan deles ut hvert år, så sant juryen har verdige kandidater.
  4. Juryen har rett til å kontrollere at innholdet i de innkomne nominasjoner er korrekt. Juryens avgjørelse er bindende og kan ikke påklages.
  5. Prisutdelingen legges til middagen 22/4-23, i forbindelse med NFCF’s årsmøte.
  6. For nominerte under 18 år skal nominasjonen også godkjennes av foreldre eller foresatte. Forslagsstiller må innhente slik godkjenning og opplyse om dette i sitt forslag.

 

Send ditt forslag innen 10. april 2024 til post@nfcf.no

Merk mailen i emnefeltet: Forslag CF prisen 2024

 

 

Spørsmål kan rettes til NFCF v/styreleder Hilde Nyberg, 97096293

Hilsen NFCF

v/styret

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen