Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Hitcf2018FigurProsess siste3trinnFerdig

Sjeldne mutasjoner og årsaksbehandling: fra lab-testing til testing på CF-pasienter


medikamentnytt, behandling, presisjonsmedisiner for cf, fag og forskning
02.02.2020
Sharon Gibsztein

I Sjeldenmutasjon-prosjektet HIT-CF har man testet virkestoffer på celleklumper fra CF-pasienter med sjeldne mutasjoner. Nå skal selskapet Proteostasis teste virkestoffene på pasientene. Disse virkestoffene er CFTR-modulatorer som man lager årsaksbehandling med. Illustrasjon: hentet fra hitcf.org og tilrettelagt.

Oppdatert 15. februar 2020 

Rundt 10 prosent av CF-befolkningen har så sjeldne mutasjoner at det er vanskelig eller umulig å få til kliniske studier. Dette fordi kliniske studier krever at man må ha mange nok pasienter til å ha én gruppe som får ekte medisin, og én gruppe som får juksemedisin (placebo). Det er derfor ekstra vanskelig å forske frem årsaksbehandling for disse pasientene.

Nettopp derfor ble det europeiske prosjektet HIT-CF satt i gang. I dette prosjektet har de hentet inn celler fra mennesker med CF som har sjeldne mutasjoner. Cellene er blitt dyrket i laboratoriet og man har laget små celleklumper som kalles organoider. Deretter har man testet ulike virkestoffer av CFTR-modulatortypen på organoidene. CFTR-modulatorer er virkestoffer som fikser på proteinfeilen som forårsaker. Også norske pasienter har levert cellemateriale til HIT-CF

 

Teste på sjeldenmutasjon-pasienter

Noen av virkestoffene som ble testet på organoidene, kom fra det amerikanske firmaet Proteostasis Therapeutics. Testingene viste gode resultater. De pasientene som leverte organoider som reagerte positivt på disse virkesstoffene, skal nå få teste Proteostatsis' trippelkombo-behandling med dirocaftor (PTI-808), CFTR-korrektoren posenacaftor (PTI-801), og CFTR-forsterkeren nesolicaftor (PTI-428) på egen kropp i en klinisk studie som heter CHOICES. Dette er et første skritt i å finne ut om organoider kan brukes til å persontilpasse behandlingen for mennesker med CF.

 

Effektresultater 

Hittil har forskerne fått over 329 celleprøver, og målet er 500 innen april. Foreløpige data viser at Proteostasis’ CFTR-modulatorer har vist effekt på 31 prosent av de vellykkede organoidene. Circa 95 prosent av celleprøvene fra pasientene er blitt utviklet til organoider som kan brukes til testing. Dataene viser også bedre resultater enn ved testing av Orkambi på organoider.

 

Utvikle system og dokumentasjon som EMA vil akseptere

Et viktig element med denne testingen, er å utvikle kliniske systemer og dokumentasjon som viser at testing på organoider er solid og korrekt nok til å kunne brukes som grunnlagsdata når man skal søke om godkjenning for nye legemidler. Per i dag godkjenner ikke de europeiske legemiddelmyndighetene, EMA, testdata fra organoider. Å få aksept for at organoid-data er godt nok, er veldig viktig for de CF-pasientene som har så sjeldne mutasjoner at det ikke er mulig å gjennomføre vanlige kliniske studier. 

 

Medisin etter skreddersøm

Generelt vil innføring av organoid-testing kunne føre til «ekte» persontilpasset medisin, hvor man kan teste ulike medikamenter og virkestoffer på pasientens organoide, og slik finne den CFTR-modulatoren som passer best. Dette vil på sikt kunne effektivisere medisinbruk og ressursbruk, og ikke minst gi pasienten en langt bedre behandling.

 

Linker og kilder

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen