Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Søk kommunen om penger til tilpasning av bolig


rettigheter, bolig
17.06.2013
Truls A. Zimmer

byggearbeidere

Har du, eller noen du har omsorg for, behov for å bygge om boligen for å bli boende hjemme? Sjekk med din kommune om de har fast søknadsfrist eller rullerende søknadsbehandling.

 

I 2013 er det 172,5 millioner kroner til fordeling blant kommuner med innbyggere som trenger å bygge om boligen for å bli boende hjemme lengre. I september var det fremdeles 140 millioner kroner igjen i potten.
Administrerende direktør i Husbanken Bård Øistensen sier:
 - Jeg forventer at kommunene utøver romslig skjønn nå når ordrningen er styrket såpass mye. Og kommunene må bruke midlene i løpet av dette kalenderåret.
 
Hva kan tilskuddet brukes til?
Tilskuddet kan brukers til ulike formål og den enkeltes behov må vurderes individuelt. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men oså til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

 

Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

 

Er dette aktuelt for deg eller din familie, kan du lese mer om på disse nettsidene (Husbanken og FFO):

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen