Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
SpaniaKaftrio nett

Spania godkjenner Kaftrio


kaftrio, presisjonsmedisiner for cf, interessepolitikk, medikamentnytt, behandling
09.11.2021
Sharon Gibsztein

Den spanske helseministeren tok personlig kontakt med den spanske CF-foreningen for å fortelle at spanske CF-pasienter nå vil få årsaksbehandlingen Kaftrio dekket av landets offentlige helsevesen. I Norge venter vi på en langdryg saksbehandling, med pågående metodevurdering og videre godkjenningsbehandling i Nye metoder.

Oppdatert 20.11.2021 

De spanske cystisk fibrose-pasientene vil kunne ta i bruk Kaftrio (ivacaftor / tezacaftor / elexacaftor) i kombinasjon med Kalydeco (ivacaftor) allerede fra 1. desember i år. Den nye spanske avtalen gjelder for personer med cystisk fibrose som er 12 år eller eldre med minst én kopi av F508del-mutasjonen i CFTR-genet, uavhengig av dets andre mutasjon. Vertex bekrefter avtalen i pressemelding 19. november 2021.

Denne revolusjonerende behandlingen bremser forverringen forårsaket av sykdommen. 

I sin uttalelse understreker den spanske CF-foreningen hva tilgang til Kaftrio betyr for de spanske CF-pasientene (tilrettelagt oversettelse av redaksjonen/google translate):

I dag er en historisk dag for cystisk fibrose i vårt land. Tilgang til Kaftrio ® vil bety et før og etter for et svært betydelig antall mennesker med CF, som vil ha mulighet til å leve livet uten den konstante forverringen av helsen forårsaket av denne sykdommen, og som vil markere en endring i deres kollektive overlevelse.

Vi har sett hvordan pasienter som tar Kaftrio får endret sine liv og sin livskvalitet. De som tar Kaftrio kan merke forbedringer allerede få timer etter oppstart av medisinen. Lungefunksjon, antall forverringer (eksaserbasjoner), ernæringsstatus, symptomer som hoste og oppspytt forbedres betydelig. Pasienter med avansert alvorlig sykdom blir så mye bedre at de kan tas av transplantasjonslistene. En behandling med resultater aldri sett før.

 

Godkjent i over 25 land 

Kaftrio vil ha eksakt samme effekt på norske cystisk fibrose-pasienter, men her til lands er Kaftrio fremdeles ikke godkjent. Mer om det lenger ned i artikkelen. I sommer fikk både Italia, Frankrike og Portugal på plass avtaler for Kaftrio for sine CF-pasienter. Norge og Sverige er etter hvert noen av de siste landene i Vest-Europa som ikke har fått på plass avtaler for Kaftrio for sine innbyggere med cystisk fibrose.

Land som Danmark, Finland, Storbritannia, Irland og Luxenburg har godkjent avtaler for Kaftrio for sine CF-pasienter. Ifølge produsenten er det nå over 25 land som gir sine CF-pasienter Kaftrio. Vi fastslår at Norge ikke er et av disse landene.

 

Kaftrio i norsk ørkenvandring

I Norge har Kaftrio svevd rundt i Nye metoder-systemet siden mars 2020. I desember i fjor besluttet Bestillerforum at de ikke ville be om metodevurdering fordi de mente medisinen var for dyr og fordi de hevdet at produsent ikke hadde sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon. I januar i år ble Kaftrio likevel tatt opp til beslutning i Beslutningsforum til tross for at den viktige metodevurderingen ikke var blitt gjort. Beslutningsforum valgte å si Nei til Kaftrio med samme begrunnelse som i Bestillerforum.

 

Status i Norge

Kaftrio er nå til metodevurdering hos Statens legemiddelverk. Ifølge forskrift har legemiddelverket opp til 180 dager på seg til å gjøre ferdig metodevurderingen. Men vi har god grunn til å tro at de vil bruke kortere tid, og ser frem til at dette blir ferdig.

Etter metodevurdering kommer prisvurdering og pris- og kontraktsbetingelser-forhandlinger mellom Sykehusinnkjøp og produsent Vertex, før saken kan sendes videre til Beslutningsforum. Beslutningsforum fatter vedtak om Nei eller Ja til medisinen.

Det er to møter igjen i Beslutningsforum i år; 22. november og 13. desember. Det først møtet i 2022 er 17. januar, februarmøtet er ikke satt opp enda. Se Nye metoders møtekalender.

 

Ny regjering, nytt håp 

Det er underlig at et av Europas rikeste land er de som bruker lengst tid på å godkjenne det som er en revolusjonerende medisin for cystisk fibrose som er både livsendrende og livreddende.

CF-foreningen fortsetter vårt interessepolitiske arbeid og setter nå vår lit til at involverte parter og ny regjering gjør sitt til at norske pasienter med cystisk fibrose kan få Kaftrio så raskt som mulig. Hver dag uten Kaftrio er en dag med nye organskader, mer lidelse og kortere liv. Alle har rett til å puste. Vi har ventet lenge nok nå.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen