Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Styremedlem og likemann Terje Midberg er død28.06.2012
Sharon Gibsztein

Styremedlemoglikemanni NFCFTerjeMidbergdd24juni2012Bildeterfra2011250px

Det er med stor sorg NFCF har mottatt budskapet om at styremedlem og likemann Terje Midberg (bildet) fra Lillesand døde lørdag 23. juni 2012.

Oppdatert 29. juni 2012.


Terje Midberg døde i sitt hjem brått og uventet av medisinske årsaker. Terje ble 40 år gammel.Midberg var inntil sin død styremedlem i foreningens hovedstyre, og mangeårig likemann i region Sør-Øst.
Bildet er det Terje selv sendte inn i mai 2011 til styreoversikten på cfnorge.no, og det viser et styremedlem med glimt i øyet.

Til minnestunden mandag 25. juni sendte NFCF sin hilsen:


Kjære Terje

Med takk for din innsats i Norsk forening for cystisk fibrose, sender vi varme tankar til dine nærmaste.

Vi vil hugse ditt gode smil og ditt alltid positive "klart jeg kan".

 

Dine venner i NFCF sørger i dag.

 

Ann Iren Kjønnøy

Leiar NFCF

 


Midberg begraves fredag 29. juni kl.10.30 i Vestre Moland kirke, Lillesand. Representanter fra NFCFs styre vil være til stede i begravelsen.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen