Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ungdomsrepresentant Maria med i Norges første sykehus-ungdomsråd


Ung med CF, Ungdomsrådet
29.06.2012
Sharon Gibsztein

ungdomsraadet ous 2012MariaKeynfotoOus

Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus skal gi råd om hvordan sykehuset kan ta vare på behovene til unge pasienter. Maria Keyn (bildet) fra NFCFs eget ungdomsråd er nyutnevnt medlem av sykehus-rådet.


 

NFCF: stolte over Maria

- Vi er veldig stolte av at Maria Keyn ble plukket ut til å være med i Ous sitt ungdomsråd.Vi er også veldig fornøyde med at Ous setter ungdoms opplevelser og erfaringer i fokus, sier Ann Iren Kjønnøy, leder i NFCF.


Bildet viser Maria (innringet) og noen av hennes rådskolleger i Ous sitt ungdomsråd (foto: Ous).


Viseadministrerende direktør ved Ous, Tove Strand, sier til sykehusets nettnyhetsak at
 - Vi er stolte av å være Norges første sykehus med eget ungdomsråd. Vi ser fram til dialog, gode råd og nye samarbeidsformer.


NFCF: vår ungdomssatsning gir våre unge kompetanse og arbeidserfaring
 

Å være ung pasient
Ungdomsrådet skal sette ord på hvordan det er å være ung pasient og gi Ous råd om hvordan sykehuset kan ta vare på behovene til denne pasientgruppen.

Konkrete oppgaver

  • brukermedvirkning i forhold til ungdom
  • at ungdom opp til 18 år kan ivaretas med egne tilbud og avdelinger
  • at overføringer fra barneavdelinger over til voksenavdelinger og kommunehelsetjenester bedres
  • at helsepersonells kompetanse og forståelse for unge i helsevesentet øker
  • at sykehuset kan bli bedre på tekniske hjelpemidler og sosiale medier for å nå ut til unge

De fleste av rådets medlemmer er ungdom og unge voksne med pasienterfaring eller bakgrunn fra frivillige organisasjoner, i alderen 19-31 år.

De øvrige medlemmene er representanter fra klinikkene ved Oslo universitetssykehus, kommunehelsetjenesten og Brukerutvalget.

 

Å falle mellom to stoler
Overgangen mellom barn og voksen kan være krevende. Ungdom og unge voksne opplever ofte at helsevesenet ikke er tilpasset de utfordringene de som unge kronikere eller funksjonshemmede har. Det er derfor viktig å se på egne tilbud til denne gruppen, skriver Ous om det nye ungdomsrådet.


Ungdomstid: Vanskelige valg

Valg for fremtiden som handler om utdanning, arbeidsliv, flytting hjemmefra og stifting av familie, er ekstra krevende for unge mennesker som en kronisk sykdom. Ous sitt ungdomsråd skal bidra til at spørsmål som handler om helse kan bli bedre ivaretatt i denne perioden.

 

 NFCF: vår ungdomssatsning gir våre unge kompetanse og arbeidserfaring
Ann Iren Kjønnøy forteller at Maria Keyn er et aktivt medlem i NFCF:

 - Maria har vært ungdomsrepresentant i vårt eget ungdomsråd siden 2008, og jeg tror vi kan si at vi har nådd ett av våre mål for vår interne ungdomssatsning; å bevisstgjøre og lære opp våre unge til å ta ansvar og lederskap, og til å representere CF og unge mennesker med kronisk sykdom i offentligheten, forteller den stolte NFCF-leder.

 - I NFCFs ungdomsråd får våre unge trening og opplæring i å organisere møter og arrangementer, vedtektsarbeid, styrearbeid og representasjon.

 - Jeg håper flere av våre unge fremover vil være med på å påvirke helsevesenet og samfunnet til beste for sin gruppe og andre med krevende helseutfordringer, avslutter Kjønnøy.Dine innspill og råd
Som tillitsvalgt i sykehus-ungdomsrådet skal Maria representere alle unge og unge voksne, men om NFCFs unge medlemmer har innspill eller forslag, kan Maria kontaktes på epost.

 

Mer ungdomsstoff fra cfnorge.no
Ung med CF

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen