Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'bakterieskolen'

27.11.2017

Antibiotika: CF'eres behov ivaretas i nytt reseptforslag

Antibiotika: CF'eres behov ivaretas i nytt reseptforslag

Myndighetene går inn for å innføre generell 10-dagers gyldighet på antibiotikaresepter. For å ivareta sårbare grupper, som CF-ere og immunsupprimerte, vil endringen ikke gjelde for antibiotika på blå resept. Legemiddelverket vektlegger behovet for gode tekniske løsninger slik at det blir brukervennlig for både leger og pasienter.

Les mer


06.07.2017

Bakteriofager mot pseudomonas aeruginosa?

Bakteriofager mot pseudomonas aeruginosa?

Før antibiotika ble funnet opp, var det bakteriofagene man satte sin lit til. Nå ser britiske forskere på om disse virusene kan brukes til å bekjempe pseudomonas aeruginosa. Her kan du lese hvordan og se pseu.a som ballonger. Se også TV2-innslag om CF og bakteriofager.

Les mer


05.07.2017

Nytt antibiotikum for pseudomonas aeruginosa undervegs?

Nytt antibiotikum for pseudomonas aeruginosa undervegs?

Antibiotikumet Zerbaxa kan kanskje bli et behandlingsalternativ for multiresistente pseudomonas aeruginosa om noen år. Barnestudie på CF og multiresistente pseudomonas aeruginosa viser interessante resultater. Zerbaxa er i delvis CF-bruk i utlandet. Når kan det brukes i Norge?

Les mer


02.03.2017

Éndose Tobramycin-behandling ikke skadelig for CF-nyrer

Éndose Tobramycin-behandling ikke skadelig for CF-nyrer

En stor bekymring for mennesker med CF som får mye antibiotika, er at det vil skade nyrene. En ny tysk studie viser at tobramycin gitt som én døgndose fremfor flere døgndoser, skåner nyrene for bivirkninger og skader.

Les mer


30.10.2013

Bakterieskolen: burkholderia cepacia

Vår bakterieskoleserie har utvidet med en nyrevidert artikkel om burkholderia cepacia complex (BCC). BCC finnes hos circa 2,5 prosent av CF-pasienter (internasjonale tall). Les om forekomst, konsekvenser og behandling av denne typen lungeinfeksjon ved CF.

Les mer


05.06.2013

Pseudomonas i både jord og lungevev - hvordan?

Pseudomonas i både jord og lungevev - hvordan?

Hvordan kan Pseudomonas aeruginosa trives i både jord OG i lungevev? Dette ville danske CF-forskere finne ut av. Bilde: commons.wikimedia.org

Les mer


26.01.2013

FDA setter fokus på behovet for nye antibiotika

FDA setter fokus på behovet for nye antibiotika

FDA går aktivt inn for å fremskynde arbeidet med å finne opp nye typer antibiotika. De siste 20 år har det nesten ikke kommet nye antibiotikatyper på markedet. Fagrådsmedlem i NFCF og lege Jon Grøtta ønsker tiltaket velkommen.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen