Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ytterligere rasjonering på pseudomonas-medisin: Piperacillin/Tazobactam


medikamentnytt, behandlig
25.04.2017
Sharon Gibsztein

stop sign 37020 1280

Det er akutt mangel på intravenøs-antibiotkumet Piperacillin/Tazobactam (tidligere kjent under handelsnavnet Tazocin). Legemiddelverket skjerper rasjoneringen, og ber om at forbruket reduseres med 50 prosent i forhold til dagens nivå (oktober 2017). Hos mennesker med cystisk fibrose brukes dette antibiotikumet primært for å behandle kronisk infeksjon med pseudomonas aeruginosa, og i noen tilfeller achromobacter xylosoxidans. Les legemiddelverkets råd.

 

Sist oppdatert 23. oktober 2017Første gang publisert 25. april 2017. 

Årsaken til rasjoneringen, er at det har vært en eksplosjon i den kinesiske fabrikken som leverer flere av råvarene til denne medisinen.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sa til cfnorge.no i april 2017 at de frykter at mangelsituasjonen kan bli langvarig, og at de derfor ønsket å få redusert bruken med 50 prosent så raskt som mulig. Derfor ble det innført umiddelbar rasjonering.

Nå i oktober 2017 oppfordrer Legemiddelverket til ytterligere streng rasjonering for å forhindre at lagrene går tomme, og ber om at forbruket reduseres med 50 prosent i forhold til det forbruket man har høsten 2017. Ifølge Legemiddelverket, kan man ikke forvente normal leveransesituasjon før i første halvdel av 2018. 

 

Behandlingsråd

I april fortalte Steinar Madsen at det ville komme råd for hvordan situasjonen skulle håndteres. Dette vil være råd rettet primært mot sykehusene og legene der, men det kan også være greit for pasienter å følge med på. Legemiddelverket gjør det de kan for å sikre en best mulig leveranse i den situasjonen som har oppstått. 

 

Meronem

I 2015 ble det innført rasjonering på intravenøsantibiotikumet Meronem, virkestoff meropenem. Dette brukes også for å behandle kronisk infeksjon med pseudomonas aeruginosa hos mennesker med cystisk fibrose. I april 2017 opplyste Steinar Madsen i Legemiddelverket at det var tilnærmet normal levering på dette antibiotikumet på davårende tidspunkt. Fordi Meronem er et nært alternativ til Tazobactam kan det hende det blir ekstra press på Meronem i situasjonen som har oppstått. Legemiddelverket overvåker situasjonen nøye.

 

Ikke bare pseudomonas aeruginosa

Ved cystisk fibrose brukes Piperacillin/Tazobactam hovedsaklig mot pseudomonoas aeruginosa. I tillegg kan det brukes mot andre lignende typer lungeinfeksjoner. Dette omfatter achromobacter xylosoxidans. Det er CF-legen som bestemmer hvilke bakterier det er riktig å bruke Piperacillin/Tazobactam mot.

 

Hva betyr alt dette for meg som pasient?

For deg som pasient betyr dette at du kanskje får litt andre medisinalternativer enn det du er vant til. Behandlingsrådene fra Legemiddelverket gir råd for hvordan legene skal prioritere hvem som skal få Piperacillin/Tazobactam, og hva som finnes av alternativer. Cfnorge.no har tillit til at våre behandlere vil gjøre forsvarlige behandlingsvalg for hver enkelt av oss – slik de alltid gjør. Har du spørsmål om din behandling, ta det opp med din CF-lege.

 

Les mer

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen