Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
TorkildsenNyberg2017 liten

Ingvild og Hilde er her for deg!


likepersoner, leve med cf, organisasjon
26.04.2017
Sharon Gibsztein

I hverdagen er det NFCFs lukkede facebookgrupper og likepersontjenesten som står medlemmene nærmest. Nå er det to nye fjes som skal ha ansvar for disse støttetjenestene. Bli kjent med Ingvild (til venstre) og Hilde (til høyre)!

 

Ingvild Torkildsen tar over etter Truls Zimmer som NFCFs nye moderator for gruppene «Cystisk Fibrose» og «Voksen med CF» på Facebook. Hilde Nyberg tar over som likepersonkoordinator etter Åshild Fitje. Begge overtok sine nye verv formelt ved årets Opplærings- og årsmøtehelg, men har samarbeidet tett med sine forgjengere over tid.

NFCF vil rette en stor takk til NFCF-veteranene Zimmer og Fitje, som begge fikk CF-prisen allerede i henholdsvis 2007 og 2008 for sin innsats for foreningen.

 

Ingvild - vår nye facebookgruppe-moderator

Ingvild er 40 år gammel og bosatt i Trondheim. Hun er blant annet utdannet sosionom og jobber innen helse- og sosialsektoren. Hun har CF selv og er også likeperson i foreningen.

Hun har fulgt aktivt med i begge Facebook-gruppene siden de ble opprettet, og ønsker å videreføre det gode arbeidet som allerede er gjort med å etablere en trygg og viktig arena for likepersonsarbeid på Facebook. Hun har som målsetning å bevare gruppenes intensjon om å være forum for personer med CF og nærmeste pårørende til personer med CF hvor de kan ta opp små og store problemstillinger, utveksle erfaringer og dele hverdagsgleder og –sorger.

 

Hilde Nyberg, ny likepersonkoordinator

Hilde er 47 år gammel og har en sønn, født 2000, med CF. Til daglig jobber hun som lærer på Charlottenlund videregående skole i Trondheim, samt som prosjektleder i Trondheim Messeselskap. Hilde har mange erfaringer, spesielt med tanke på overganger, fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole og videre til videregående. Den nye likepersonkoordinatoren bidrar gjerne på møter, samtaler, telefon, epost og/eller Facebook.

 

Vi er her for dere!

- Som likepersonskoordinator er jeg opptatt av at tilbudet med likepersoner skal gjøres kjent blant helsepersonell og mennesker som er berørt av cystisk fibrose. Vi har likepersoner som til sammen har enormt mye erfaring fra ulike sider av det å leve med, eller tett på, cystisk fibrose. Det er viktig at også helsepersonell vet om at vi finnes, og kan informere om dette til både nydiagnostiserte og andre som trenger noen å snakke med.

 

Elektroniske møter like viktig som fysiske møter

Den nye likepersonkoordinatoren er opptatt av at elektroniske møter må være likeverdig som fysiske møter:

  - På likepersonkonferansen 2017 i Bergen ble vi enige om at vi skal jobbe for at samtaler på mail, telefon og chat skal godkjennes som poenggivende likepersonsarbeid på lik linje med et møte/treff. For en liten forening med medlemmer over hele landet og strenge regler for smittevern er det viktig å få forståelse for at vi gjør mye godt arbeid som likepersoner uten at vi møtes fysisk.

 

Facebookgruppene svært viktige

Likepersonkoordinator Hilde Nyberg og FB-gruppemoderator Ingvild Torkildsen vil samarbeidet tett, og Hilde understreker hvor viktige gruppene er:

- For vår forening har f.eks. facebook-gruppene utgjort en stor forskjell i positiv retning. Disse modereres av CF-foreningen og av en erfaren likeperson, og har blitt en viktig faktor i det totale likepersonarbeidet i foreningen. Vi ønsker å jobbe for at også slike arenaer skal anerkjennes som viktige arenaer for erfaringsutveksling, råd og hjelp.

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen