Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Alt som kan redusere antibiotikaresistens er verdifullt


Interessepolitikk
15.10.2014

NFCF AshildFitje KRF OlaugBollestad liten

Alle tiltak som kan bidra til å redusere antibiotikaresistens er av verdi. Det er en av flere ting som kom frem da NFCF møtte Kristelig folkepartis Olaug Bollestad (bildet, til høyre) tidlig i oktober. Møtet er et ledd i NFCFs arbeid med å formidle informasjon om CF og dens behandling til landets helsepolitikere. Foto: Jørgen Seliussen.

 

Krfs representant i Stortingets helse- og omsorgskomité har vært sykepleier på Stavanger universitetssykehus. Bollestad hadde derfor god innsikt i hva alvorlig sykdom innebærer, og at god behandling og effektive medisiner er av stor betydning. Stortingsrepresentanten fra Rogaland tok raskt alle argumenter NFCF fremførte, og stilte relevante spørsmål.

 

Anitbiotikaresistens

Olaug Bollestad er opptatt av at ethvert tiltak som kan være med på å redusere antibiotikaresistens er verdifullt. Som hun sa: det vil bli brukt masse penger på tiltak mot antibiotikaresistens i årene fremover. NFCF kunne fortelle at erfaring og forskning viser at bruk av årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF kan redusere infeksjonshyppighet hos mennesker med CF, og man kan dermed oppnå redusert bruk av antibiotika.

 

CF-register viser effekt av tiltak

Hun var også veldig opptatt av pasientregister. Det gir mulighet for å hente ut viktig informasjon, for eksempel om det er ulikheter i behandling og om alder ved transplantasjon. CF-register vil også være nyttig ved introduksjon av nye tiltak. Å kunne fremvise data på ulike elementer ved CF-behandling er viktig.

 - Politikere liker veldig godt å kunne se data og tall på at tiltak virker, fortalte hun.

 

Nyttige tips

Med seg fikk NFCFs representanter også svært nyttige innspill til sitt videre arbeid.

NFCFs representanter i møtet var regionsleder Vest Jørgen Seliussen, likepersonskoordinator Åshild Fitje (bildet, til høyre) og Sharon Gibsztein, alle fra NFCFs arbeidsgruppe for årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF. Gruppen består i tillegg av NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy, styremedlem Gro Lereggen, og nestleder fagrådet Ellen Julie Hunstad.

 

Alle politikermøter:

  • Flere nyheter om denne saken: klikk på emneordet Interessepolitikk øverst i artikkelen.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen