Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Fremskrittspartiet: Se på helheten


Interessepolitikk
09.11.2014

MortenWold FRP stort

Tidlig i oktober møtte NFCF Fremskrittspartiets Morten Wold (bildet) og Julia Brännström. Møtet var en del av NFCFs arbeid for å informere politikere om CF og ny behandling. Foto: Stortinget

 

Morten Wold sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, og sammen med sin politiske rådgiver Julia Brännström fikk han høre om hva CF er, den omfattende daglige behandlingen og hvordan nye medisiner kan påvirke helsen til mennesker med CF i positiv retning.

 

Antibiotikademo

De to Frp-politikerne lyttet og stilte spørsmål underveis. De lurte blant annet på hvor mange CF-pasienter det er i Norge og hvordan andre land håndterer innføringen av nye medisiner. Wold og Brännström fikk også informasjon om hvor viktig antibiotika er for behandling av CF og fikk se en hel bærepose full av antibiotikapumper til hjemmebruk.

 

Helheten

Wold ga uttrykk for at han mente at man må se på helheten når kostnaden av de nye presisjonsmedisinene skal vurderes. Han mener man må se på de faktiske utgiftene samfunnet har per i dag med assistent til barnehage- og skolebarn, fysioterapi, antall sykehusnetter til kr 12 000 per natt, antall sykedager for foreldre, tapte skatteinntekter for voksne med CF og så videre, og ikke bare kostnaden på medisinen. Dette var et perspektiv NFCF var glade for å få forståelse for.

 

Krevende prioritering

Fremskrittspartiets Morten Wold la dog vekt på at det er mange som ønsker å bli prioritert og at dette er en vanskelig oppgave.

NFCFs representanter i møtet var regionsleder Vest Jørgen Seliussen, styremedlem Gro Lereggen, likepersonskoordinator Åshild Fitje og Sharon Gibsztein, alle fra NFCFs arbeidsgruppe for årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF. Gruppen består i tillegg av NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy og nestleder fagrådet Ellen Julie Hunstad. 

 

Alle politikermøter:

  • Flere nyheter om denne saken: klikk på emneordet Interessepolitikk øverst i artikkelen.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen