Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Hoyremote

Mer penger til helse i 2015


Interessepolitikk
30.09.2014

Denne lekkasjen fra statsbudsjettet kom da NFCF møtte Sveinung Stensland (bildet, til høyre) fra Høyre denne uken. Møtet er en del av NFCFs arbeid med å formidle kunnskap om CF til medlemmer i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Åshild Fitje.

Oppdatert 1. oktober 2014

NFCF jobber i høst målrettet med å formidle kunnskap og informasjon om CF og dens behandling til våre helsepolitikere. Sveinung Stensland fra Høyre er farmasøyt av yrke og kjente noe til CF fra før. I møtet sa han at han mener Norge bør bruke mer penger på både helsebudsjettet generelt og medisiner spesielt målt opp mot prosentandel av bruttonasjonalprodukt (BNP).

 - Det er en myte at Norge bruker mye penger på helse og medisiner, fortalte han NFCFs representanter.

 

Satsning på innovativ medisin teknologi

I møtet bekreftet Stensland at Høyre går inn for raskere å ta i bruk innovativ medisin og teknologi. Han var også klar på at man står foran et stort frislipp av slik behandling og at det er mange ulike diagnosegrupper som ønsker tilgang til nye og innovative medisiner.

 

Tøffe prioriteringer

Høyrepolitikeren hadde god innsikt i kompleksiteten knyttet til presisjonsmedikamenter og finansiering, og var veldig klar på at det vil bli vanskelige prioriteringer fremover. Det vil neppe være mulig å prioritere og finne penger til alle nye behandlingstyper. Det er mange om beinet:

 - Jeg møter pasientorganisasjoner hver dag, og alle ønsker prioritering av sine behov, fortalte komitémedlemmet i Helse- og omsorgskomitéen. 

 

Godt møte med pragmatiske diskusjoner

NFCF opplevde likevel møtet som godt hvor åpenhet og pragmatisk tilnærming sto sentralt. I tillegg til å diskutere økonomi og prioritering, ble temaer som multiresistens mot antibiotika og transplantasjonskøer også tatt opp.

NFCFs representanter i møtet var regionsleder Vest Jørgen Seliussen (bildet, til venstre), likepersonskoordinator Åshild Fitje og Sharon Gibsztein, alle fra NFCFs arbeidsgruppe for årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF. Gruppen består i tillegg av NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy, styremedlem Gro Lereggen og nestleder fagrådet Ellen Julie Hunstad.

 

Alle politikermøter:

  • Flere nyheter om denne saken: klikk på emneordet Interessepolitikk øverst i artikkelen.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen