Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Arbeidsministeren åpner for mindre rigid oppfølging av sykemeldte


Rettigheter, Arbeid
17.01.2012
Sharon Gibsztein

hannebjurstromfotoscanpix04133x180fotoBeritRoald

I juli 2011 trådte nye og strengere regler for oppfølging av sykemeldte i kraft. Nå åpner Hanne Bjurstrøm for en oppmyking for sykemeldte som er under behandling for alvorlig sykdom.

De nye reglene krever at både arbeidsgiver og den ansattes lege engasjerer seg mer og på et tidligere tidspunkt enn før i oppfølgingen av den sykemeldte, og at den sykemeldte selv må delta i ulike typer formell kontakt med arbeidsgiver. De ulike tiltakene skal iverksettes til bestemte frister. Om dette ikke gjøres slik regelverket krever, kan den ansatte får avkortning i sykepengene sine og/eller arbeidsgiveren få bøter.

Iverksettelsen av sanksjonene i det nye regelverket ble utsatt til 1. januar i år på grunn av innkjøringsproblemer.

 

Kritikk mot de nye oppfølgingsreglene
Det er kommet kritikk mot det nye regelverket for oppfølging av sykemeldte fra flere ulike hold gjennom avisinnlegg og kronikker. Fra legehold heter det at å bruke tid på å gå i slike møter tar tid fra andre pasienter ved legekontoret og at det reduserer legekontorenes kapasitet.

 


Mindre byråkrati for syke arbeidstagere

I et avisoppslag i Aftenpostens morgenutgave (papir) 21. desember sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at:

”…- Samtidig lover hun mindre byråkrati for syke arbeidstagere.

 - Arbeidsgivere forteller oss at de opplever det som unødvendig å ha oppfølgingsmøter med ansatte som står midt oppe i behandlingen av en alvorlig sykdom. Slike utslag må vi selvsagt se på. Det er vi nå enige om etter at jeg akkurat hadde partene på besøk for å følge opp iverksettelse av IA-avtalen, sier Bjurstrøm”.


Aftenposten konkluderer med at ”Er du en sykemeldt arbeidstager med en klar diagnose som trenger lang behandling, skal du ikke bli tvunget til unødvendige møter for å ivareta en dialog med arbeidsgiver og bedriftsleger, mener statsråden”.


Den nevnte artikkelen er ikke tilgjengelig via Aftenpostens ordinære søk-tjeneste, men man kan få tilgang via avisens arkiv (betalingstjeneste).


Statsrådens signaler er så langt ikke nedfelt verken i avtaleverk eller lovregler. Pågående forhandlinger mellom partene vil vise om disse signalene vil bli formalisert og tatt opp i regelverket. Så lenge signalene fra statsråden ikke er formalisert, vil NAV ha vanskelig for å etterkomme signalene i praksis.


For yrkesaktive CF’ere kan det likevel være nyttig å merke seg disse signalene, hvor stikkordene er ”..midt oppe i behandling av en alvorlig sykdom”.


Mer fra cfnorge:
Les mer om de nye reglene for sykemelding her.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen