Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
cash

Helsepersonell: Søk midler til fagutvikling om CF


fagrådet, behandling
30.04.2017
Sharon Gibsztein

NFCFs fagråd utlyser midler til fagutvikling for helsepersonell som arbeider med cystisk fibrose. Søknadsfrist er 22. mai. 

 

  • Kroner 20 000 er bevilget fra NFCFs styre til fordeling.
  • Søknadsfrist er 25. mai 2016.
  • Søknad sendes NFCFs fagråd ved Ellen Julie Hunstad på uxllhu@ous-hf.no 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen