Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Kjerkol Listhaug metodevurderingDes21 beskaret1

Kjerkol: Kaftrio-metodevurderingen snart ferdig


kaftrio, presisjonsmedisiner for cf, interessepolitikk, behandling
12.12.2021
Sharon Gibsztein

Metodevurderingen for Kaftrio skal være ferdig om 1-2 uker, opplyser helseminister Ingvild Kjerkol (AP) på et skriftlig spørsmål fra Frps Sylvi Listhaug.

 

I sitt 11. spørsmål til myndighetene om Kaftrio-saken, lurer Listhaug på hva helseminister Kjerkol anser som «rask vurdering». Listhaug viser til at Nye metoder har brukt nær 100 av de 180 dagene de har til rådighet på å metodevurdere Kaftrio. Listhaug spurte også i oktober i år hvor lang tid myndighetene via Nye metoder ville bruke på Kaftrio.

Helseministeren opplyser altså i sitt svar 10. desember at metodevurderingen for Kaftrio ventes ferdig om 1-2 uker. Hun skriver også at de regionale helseforetakene opplyser at de raskt etter at metodevurderingen foreligger vil gå igjennom denne og legge den til grunn ved videre forhandlinger med leverandøren.

Ifølge Nye metoders prosessplansje, skal Bestillerforum (som består av de regionale helseforetakene slik Kjerkol viser til) få rapporten med metodevurderingen til gjennomsyn og godkjenne den. Deretter skal Sykehusinnkjøp lage et prisnotat ut fra tilbud og forhandlinger med leverandøren, i dette tilfellet Vertex. Når prisnotatet er ferdig, blir notatet sammen med metodevurderingsrapporten sendt til Beslutningsforum for behandling og beslutning.

I følge Nye metoders egen nettside, er de neste månedlige møtene satt opp 13. desember og 17. januar. Ut fra de ordinære månedsmøtene og informasjonen fra helseministeren, vurderer CF-foreningen at Kaftrio tidligst kan komme på Beslutningsforums møte 17. januar 2022.

 

  • PS: Har du klikket deg inn på julekalenderen vår på facebooksiden CFNorge? Finnes også på insta'en vår cf_norge.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen