Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Læringsdag- og årsmøtehelgen er avlyst


korona, organisasjonen, kalender, aktiv og engasjert
07.03.2020
Sharon Gibsztein

SkiltAvlyst

Læringsdag- og årsmøtehelgen som skulle vært 17.-19. april i år, er avlyst. Men du kan fremdeles søke Trivselsmidler og nominere noen til CF-prisen! Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan årsmøtet skal avvikles.

 

Mennesker med CF og PCD må under normale omstendigheter følge strenge regler for smittevern fordi man er ekstra utsatt for lungeinfeksjoner. Når vi nå har en uavklart situasjon med koronavirus i befolkningen, har vårt fagråd i samarbeid med daglig leder og styret besluttet at vi må avlyse Læringsdag- og årsmøtehelgen. Denne beslutningen er basert på allment tilgjengelige råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet, råd og informasjon fra Norsk senter for cystisk fibrose og foreningens kunnskap om smittevern ved cystisk fibrose og PCD. Se for øvrig vår korona-side.

 

Årsmøtet

I henhold til våre vedtekter, skal årsmøtet avholdes om våren. Vi kommer derfor tilbake til hvordan vi skal avvikle årsmøtet, så følg med på våre sosiale medier, nettside og i epostkassen for informasjon om dette. Vi vil også se på ulike alternativer for å avholde Læringsdagen på et senere tidspunkt.  

 

Søk trivselsmidler, send forslag om kandidat til CF-prisen

Heldigvis er det ikke alt som er avlyst - du kan fremdeles søke midler fra vårt Trivselfond, fristen er 15. mars. Vet du om noen som har gjort ekstraordinær innsats for CF, utover det som anses som forventede arbeidsoppgaver? Da er dette en person du kan nominere til CF-prisen - fristen for å sende inn forslag er 15. mars. Se våre tidligere CF-prisvinnere.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen