Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
veivalg

Lyst til å bidra i foreningen vår?


Organisasjonen
06.01.2015
Sharon Gibsztein

NFCF er en aktiv forening, og nå trenger vi nye og motiverte medlemmer til ulike styreverv. Ta kontakt med valgkomitéen om du er nysgjerrig på nye mennesker og nye oppgaver!

 

Vi i valgkomiteen trenger å høre fra akkurat deg! Vi jobber for å skaffe nye og motiverte medlemmer til forskjellige styreverv i hovedstyret. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlemmer og varamedlem samt internrevisor og valgkomité. Fagrådet består av fagpersoner tilknyttet behandlingen av CF.

 

Et verv i vårt hovedstyre vil gi deg en fin mulighet til å bidra positivt i organisasjonsarbeidet og til å bli bedre kjent med øvrige medlemmer. Å være med i NFCF er å være med på å påvirke norsk CF-omsorg og å gi kunnskap, mestring og overskudd til mennesker med CF og deres familier. Sammen er vi sterke!

 

Ta kontakt med oss i valgkomiteen og gi oss en tilbakemelding på hva du har lyst til å bidra med. Da hører vi fra deg da:-)

 

Med vennlig hilsen Ann Elin, Bernadette og Kari Lene i valgkomiteen:

  • Ann Elin Instebø
  • Bernadette Hendriks
  • Kari Lene Ulberget

 

Oppdatert september 2023

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen