Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
TXkampanjeNFCF

Visste du at...


Transplantasjon
30.10.2014

…NFCF er en av pasientforeningene som ”eier” Stiftelsen Organdonasjon, og at mennesker med CF har gjort en solid innsats for å spre kunnskap om organdonasjon? "NFCFs transplantasjonsuke 2014". Bilder: SO/montasje

 

Stiftelsen organdonasjon (SO) ble stiftet i 1997 fordi det var mangel på organer for transplantasjoner. NFCF har vært med fra starten og er representert i både styre og representantskap. I tillegg til NFCF, står følgende pasientorganisasjoner bak SO: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Foreningen for Hjerte- og lungetransplanterte, Foreningen for hjertesyke barn. Disse er også representert i styre og representantskap på lik linje med NFCF.

 

Med egen transplantasjon som motivasjon

I SOs sekretariat har mennesker med CF som selv har vært gjennom transplantasjon gjort en kjempeinnsats. Truls Zimmer (bildet, i midten) og Troels Mathisen (Bildet, til venstre), har begge reist land og strand rundt og fortalt om organdonasjon og transplantasjon til skoleklasser, helsepersonell, ”vanlige” mennesker, politikere og mediafolk. Som ansatte i SO har både Zimmer og Mathisen (Zimmer sluttet i 2013)vært med på å utforme SOs informasjonsstrategi og ikke minst vært med å sette den ut i praksis.

 

Bedre tilgangen på organer

SOs formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør SO ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

SO er pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv.

Christina Markussen (bildet, til høyre), som har familiær tilknytning til cystisk fibrose, er i dag nytt og ungt blod i SO. 

 

Korps av erfaringskonsulenter

Med Zimmer og Mathisen som inspirasjon har SO i dag et korps av erfaringskonsulenter med ulike grunndiagnoser som reiser rundt i landet og forteller om transplantasjon og organdonasjon. Med sine egne liv og tøffe opplevelser om å være alvorlig syk og trenge transplantasjon for å overleve, forteller de hvor viktig organdonasjon er. Flere av disse konsulentene har CF. I tiden rundt Donasjonsdagen og Valentinekampanjen forteller erfaringskonsulentene om sine transplantasjoner i lokalaviser landet rundt. 

 

Vær en ”erfaringskonsulent” du også

Men man trenger verken være ansatt i SO eller å være offisiell SO-erfaringskonsulent for å snakke med venner og bekjente om organdonasjon. Spesielt vi som er i familie med mennesker med CF eller har CF selv, har både kunnskap og erfaring nok til å bidra i arbeidet for at flere skal ta stilling til organdonasjon – du er nesten din egen erfaringskonsulent!

Det er mye du kan gjøre:

Takk for at du bidrar!

 

"Transplantasjonsuken 2014" 

Dette er en artikkel i vår serie "Transplantasjonsuken 2014". De andre artiklene i serien er:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen