Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
EllenDS SharonG fotoPrivat flat

Kaftrio: Vi er optimistiske!


presisjonsmedisiner for cf, behandling, medikamentnytt, interessepolitikk
23.01.2021
Sharon Gibsztein

Prosessen for årsaksbehandlende medisiner for CF er på skinner igjen, mener CF-foreningens daglige leder Ellen Damhaug Scheel (til venstre).

 

Det er veldig positivt at Beslutningsforum har tatt Kaftrio (og Symkevi) inn i Nye metoder-prosessen igjen. Når Beslutningsforum så sterkt oppfordret Sykehusinnkjøp til å gjenoppta forhandlingene med produsent, er dette et solid signal. Det gir et bra utgangspunkt for hva som skal skje videre, og vi forutsetter at det blir en god løsning, sier Damhaug Scheel.

Etter Beslutningsforums vedtak 18. januar med nei til Kaftrio og Symkevi, sa forumets leder Cathrine Lofthus i et intervju til Dagens medisin at cystisk fibrose er en pasientgruppe som de vil kjempe for, og at de derfor har bedt Sykehusinnkjøp gå tilbake til firmaet og starte opp igjen forhandlingene.

- Vi ønsker en løsning her, og (har) også bedt Sykehusinnkjøp se til et nordisk samarbeid, nettopp fordi vi er så ute etter å finne en løsning for denne pasientgruppen, understreket Lofthus.

Beslutningsforum uttalte også at de anerkjenner at cystisk fibrose er en veldig alvorlig sykdom som tar mye gode leveår.

Alle disse elementene gjør at vi velger å se optimistisk på den videre prosessen, sier foreningens legemiddelrådgiver Sharon Gibsztein (bildet, til høyre).

Vi ble alle veldig skuffet over Beslutningsforums nei-vedtak. Men nå skal vi gripe tak i de mulighetene Beslutningsforum har lagt opp til. Vi har stor tro på at partene nå vil legge seg i selen for å komme til en løsning. Vi er i hvert fall tydelige på at vi forventer en rask og god løsning, samstemmer Damhaug og Gibsztein.

 

Se også: 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen