Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
lekebil rod

Nye helsekrav til førerkort


leve med cf, ung med cf, voksen med cf, transplantasjon, behandling
29.09.2016
Sharon Gibsztein

Fra 1. oktober 2016 er det nye og strengere krav til helsetilstand for de som skal ha førerkort. I vår målgruppe er det de med alvorlig lungesykdom og/eller diabetes som må være obs på de nye helsekravene.

 

De nye reglene gjelder for «Person som søker om første gangs utstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for motorvogn eller innbytte av utenlandsk førerkort.» Se mer om dette i den offisielle veilederen for helsekrav til førerkort.

De nye reglene stiller også strengere krav til legene om at de må varsle myndighetene hvis pasientens helse gjør at vedkommende ikke er førerdyktig for motorkjøretøy.

Her har vi hentet ut direktelinkene til aktuelle temaer i de nye reglene:

Har du spørsmål om dette? Ta kontakt med din CF-lege.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen