Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Arrangorer NFCF Opplaeringsdag 2014

Opplæringsdag og årsmøte 2014


kalender, behandling, smittevern, region Midt
02.02.2014

NFCFs opplærings- og årsmøtehelg nærmer seg med stormskritt. Helgen 4. - 6 april blir det mange aktiviteter på Stjørdal. Likepersoner og styre skal ha sine møter og på søndag avvikles årsmøtet som er NFCFs høyeste organ. Bildet viser arrangørene; Hilde Nyberg fra region MIDT, og fungerende fagrådsleder Ellen Julie Hunstad. Foto: Kari Oliv Vedvik.


Helgens høydepunkt for våre medlemmer er opplæringsdagen som holdes på lørdagen.  Det er NFCFs fagråd som er ansvarlige for opplæringsdagen.

 - Smittevern har alltid vært en viktig del av livet til personer med CF og deres familier. Stadig nye mikrober utfordrer oss. Derfor er hovedtemaet for årets opplæringsdag smittevern og hygiene. Kunnskap er et viktig tiltak for å skape trygghet og etterlevelse rundt dette med smittevern, forteller Ellen Julie Hunstad, som er fungerende leder for NFCFs fagråd.

Oppdaterte smittevernråd

 - Med bakgrunn i ny kunnskap er NFCFs smittevernråd endret noe. Nye mikrober som vi ikke ønsker på våre arrangementer er kommet med på listen. Det er også etablert rutiner for å hindre at våre møteareal er for trange (det skal beregnes to sitteplasser per person med CF som deltar).

Det har i flere år vært anbefalt at personer med CF som skal delta på arrangement skal få ekspektoratprøve vurdert av lege før deltakelse. Det har vært usikkerhet knyttet til om alle følger opp dette. Derfor vil det fra i år være et krav at prøvesvar sendes NFCF før arrangementet. Innsending av prøvesvar er en forutsetning for å kunne delta ved opplærings- og årsmøtehelgen, forteller NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy.

Det er viktig at prøven er så ny som mulig, understreker NFCF-lederen:

 - Prøven må ikke være eldre enn 4-5 uker og må være leder i hende senest 28/3. Prøvesvaret vurderes av overlege tilknyttet NFCFs fagråd og makuleres etterpå. Vi trenger noen dager for å vurdere prøvene, sier Kjønnøy.

 

Delta via Skype!

Trygghet er viktig for NFCF, fortsetter Kjønnøy, som dessuten er smittevernrådgiver i sin arbeidshverdag:

 - NFCF er opptatt av at det skal være trygt å delta på våre arrangementer. Det er ingen som ønsker smitte av uønskede bakterier.

NFCF er klar over at de innskjerpede smittervernreglene ikke bare er av det gode, forteller Kjønnøy:

 - Det er med tungt hjerte vi må skjerpe smittevernrutinene, og vi vet at dette for noen vil føles vanskelig. Det har vi forståelse for. Vi tilbyr deltagelse via Skype for de som av ulike årsaker ikke kan delta.

 

Region Midt ønsker velkommen!

Leder Hilde Nyberg i NFCF region Midt, gleder seg til å ha mange glade medlemmer på besøk for å lære noe nytt, utveksle erfaringer og få nye venner.

 - Rammene for årets opplærings- og årsmøtehelg skal være de aller beste, lover Hilde.

Har du spørsmål om smittevernrådene, ta kontakt via post@nfcf.no eller 880 04 108.

Meld deg på her

For mer informasjon og påmeldingsskjema, gå til Kalender.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen