Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pengesparegris

Søk om midler fra Trivselsfondet 2014


Trivselsfondet
07.02.2014
Sharon Gibsztein

Fondets formål er å bidra til økt trivsel og tiltak som vil gjøre hverdagen lettere for CF-rammede og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til prosjekter. Søknadsfrist er 15. mars 2014.

 

Hvordan søke?
Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket samt søknadsbeløp. 

Merk: Det gis ikke bidrag til tiltak som forutsettes finansiert av offentlige midler.

Søknadsfristen er 15. mars 2014. 

Tildelingen offentliggjøres under årsmøtets festmiddag lørdag 5. april 2013 i Stjørdal

Skriftlig søknad sendes til:
NFCF
Solheimveien 62B
1473 Lørenskog

eller til

post@nfcf.no

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen